Voksne autister fejldiagnosticeres

»Efter mange år på ekstreme doser medicin tages det hele fra dem; de har bare Aspergers og skal slet ikke have medicin. Ofte sidder de så alene tilbage uden støtte eller hjælp,« siger foreningens formand, Heidi Thamestrup, til Politiken.

Psykolog med speciale på autismeområdet Kirsten Callesen mener, at situationen i Danmark er kritisk. Hun peger på, at man er meget længere fremme med afdækning af autisme hos voksne i nabolande som Sverige og England, og forklarer, at én ud af mellem 80 og 100 voksne danskere har autisme i en grad, der kræver behandling; og at det er de færreste, der har fået diagnosen og dermed den hjælp, de har brug for.

»Det kan være lige fra dem, vi tidligere kaldte posedamer, som lever et liv uden for samfundet, til for eksempel en velfungerende, nørdet ingeniør, som har en bisamling, mens hans kone er forpint over, at hun mangler omsorg,« siger Kirsten Callesen.

Ifølge hende er det afgørende, at autister får den rette diagnose, da behandlingen af autisme ikke ligner behandling af for eksempel skizofreni, som ellers har nogle af de samme symptomer.

En af de personer, der først som voksen fik en autismediagnose, er Kirsten Nielsen. Tidligere har hun været indlagt på en retspsykiatrisk afdeling, hvor hun fik medicin mod skizotypisk sindslidelse, skriver avisen.

»Jeg var indlagt i fire år med forkert behandling,« siger Kirsten Nielsen, der til sidst blev henvist til en børnepsykiatrisk afdeling, hvor hun fik lavet en test, som er lavet primært til børn, hvorefter hun endelig fik diagnosen infantil autisme.

»Min diagnose ændrede sig fra sindssygdom til handikap. Det er vist aldrig før sket i retspsykiatrien«, siger hun.

Ifølge overlæge og klinisk retspsykiater Hans Henrik Ockelmann er en grundantagelse inden for psykiatrien, at autisme opstår tidligt i livet, hvorfor test derfor er skabt for den aldersgruppe, man møder i børne- og ungepsykiatrien.

»Diagnosesystemet inddrager kun i begrænset omfang historiske oplysninger, og man kigger mest på tilstanden her og nu. Da sammenfaldet af symptomer mellem autisme og skizotypi og skizofreni er betydelige, kan man undertiden ikke skelne, hvis ikke man har retvisende oplysninger om patientens tilstand i barndommen,« siger han.

En del af problemet er manglende uddannelse af voksenpsykiatere, som derfor ofte henviser videre til børne- og ungdomspsykiatrien, siger psykolog Kirsten Callesen til Politiken.

Dagens Gossip