Voldsom brand i lagerhal i Køge sendte folk indenfor

En voldsom brand i en lagerbygning i Køge fik mandag myndighederne til at bede borgerne gå indenfor.

Arkivfoto.

Branden opstod i en 3.000 kvadratmeter stor lagerhal på Unionsvej i Køge, og den var meget kraftig.

Derfor bad politiet beboerne i området gå indenfor og og lukke døre og vinduer.

Alle er også orienteret om at søge læge, hvis man blev dårlig på grund af den kraftige røgudvikling.

Det er muligvis et arbejde på taget af lagerbygninger der startede branden, men det skal politiets teknikere nu undersøge nærmere.

Her kan du se politiets oplysninger i løbet af mandagen:

Afvarsling med sirener i Køge.

Midt- og Vestsjællands Politi har kl. 1438 udsendt et nyt sirenevarsel. Denne gang med en afvarsling af den tidligere advarsel mod at gå ud i nærheden af brandstedet på Unionsvej.

Brandvæsenet og beredskabsstyrelsen har nu kontrol over branden. Det vides ikke, hvornår branden er slukket, men der er nu ikke længere fare ved at færdes i nærheden af brandstedet.

Brandårsagen kendes ikke med sikkerhed. Der er i dagens løb arbejdet på taget af bygningen, og det kan ikke udelukkes, at det er dette arbejde, der har startet branden.

Politiet kan ikke oplyse yderligere om branden i øjeblikket.

Stor brand i Køge mandag 141111 kl. 1045.

Kl. 1300:

Vindretningen har ændret sig, og derfor advares borgere, der opholder sig syd for Unionsvej til at gå inden døre og slukke for ventilationsanlæg.

Området omfatter udover det tidligere varslede nu også: Agerbækvej, Tujavej, Lerbækvej og Skelbækvej.

Politiet varsler nu også for området syd for Unionsvej i forbindelse med branden.

Tidligere udsendt.

Kl. 1045 udbrød brand i en stor bygning på Unionsvej 11 i Køge. Det brænder stadig kraftigt på stedet, og politiet har kl. 1200 varslet med sirene i området med anmodning om, at alle går inden døre og lukker døre, vinduer og ventilationsanlæg.

Varslingen omhandler Værkstedsvej, Unionsvej, Mazdavej og Industrivej i Køge. Hvis borgere bliver utilpasse i området opfordres de til at søge egen læge.

Samtidig opfordrer politiet befolkningen til at holde sig orienteret via medierne eller Midt- og Vestsjællands Politis hjemmeside og ikke kontakte politiet eller ringe til alarmcentralen, da sådanne opkald kan blokere for livsvigtige opkald.

Dagens Gossip