Web-tv: Jyder kan roligt blive syge i København

I dag går de danske regioner og sundhed.dk i luften med en helt ny Sundhedsjournal, som deler data på tværs af hospitaler, almen praksis og borgerne. Det betyder at sammenhængen i behandlingsforløb for patienter i det danske sundhedsvæsen bliver markant forbedret.

Vigtigt ved blandt andet bevidstløshed

På skadestuer og akutafdelinger modtages patienten af en læge, som typisk ikke kender patientens sygdomshistorie. Via Sundhedsjournalen kan lægen lynhurtigt danne sig et overblik over sygdomsforløbet.

Det betyder, at lægen hurtigere kan stille den rigtige diagnose – selv når patienten ikke er ved bevidsthed.

- Det kan være afgørende for at iværksætte den rigtige behandling, siger overlæge Peter Brown, Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet.

Patienter kender deres egne sager

Den nye Sundhedsjournal styrker også mødet mellem lægen og patienten med et fælles overblik og informationsgrundlag. Borgeren kan se både sine medicinoplysninger, laboratoriesvar og information om hospitalsindlæggelser og besøg hos den praktiserende læge samt sygdomshistorik.

Det gør borgeren til en aktiv medspiller i behandlingsforløbet, hvilket skaber sammenhæng i behandlingsforløbet og tryghed.

Se videoen nedenunder...

Dagens Gossip