Du betaler gildet: Lykketoft har spist og rejst på første klasse for 750.000 kroner som FN's formand

Det har været en dyr oplevelse for de danske skatteydere, at Mogens Lykketoft har fungeret som FN’s formand. Rejser og receptioner har gjort, at regningen inklusiv FN’s udgifter nærmer sig millionen.

- Det er en fantastisk glædelig nyhed for Danmark. Det er en meget ærefuld post, men også en post, der giver konkret mulighed for indflydelse og for at sætte en international dagsorden.

På blandt andet denne måde offentliggjorde den daværende radikale udenrigsminister Martin Lidegaard i november 2014 overfor BT, at Mogens Lykketoft var blevet udpeget til at lede FN’s generalforsamling.

Et arbejde der har betydet orlov fra Folketinget for socialdemokraten, som efter et års ophold i New York, fra efteråret vender tilbage til det danske parlament efter sine internationale opgaver.

Hvad Martin Lidegaard dog ikke oplyste tilbage i 2014 var, at det langt fra ville blive en billig oplevelse for de danske skatteydere, når Mogens Lykketoft indtog den ærefulde plads som mødeleder i FN.

Det fremgår i stedet af aktindsigter, som Journalista.dk har opnået hos først og fremmest Udenrigsministeriet.

Aktindsigter der fastslår, at det blandt andet kostede 151.396,22 kroner, da Mogens Lykketoft sammen med en embedsmand i juli 2015 rejste til Addis Ababa i Etiopien.

Læs også

Socialdemokratisk skatteordfører kalder svindel grotesk

Luksushoteller og rejser på første klasse
Rejsen til Addis Ababa skete, for at Mogens Lykketoft kunne deltage i en konference, som fokuserede på ulandsbistand.

Der var dog ikke til at se på måden, som Folketingets tidligere formand sammen med embedsmanden rejste til det fattige afrikanske land på, ligesom det valgte hotel heller ikke bar præg af økonomisk smalhals.

I sig selv kostede flybilletterne 105.084 kroner, mens prisen for hotelværelserne ifølge Journalista.dk løb op i 41.039,26 kroner.

Derved kunne Mogens Lykketoft sætte sig til rette i nogle af flyets absolut dyreste pladser, ligesom overnatningerne skete på et lokalt luksushotel.

Udgifter i denne størrelsesorden, har langt fra været enestående i forbindelse med Mogens Lykketofts formandskab i FN.

Samtidig har det også spillet ind på den samlede regning, der opgjort per 1. september og løber op i 752.265,47 kroner til rejser og repræsentation, at Mogens Lykketoft fejrede sit formandsvalg, ved at afholde en reception til 51.712,10 kroner.

Oven i kommer de udgifter, som er blevet betalt af FN, hvilket eksempelvis drejer sig om et besøg på Cuba. Medregnes de, nærmer den samlede regning sig millionen.

Alle beregninger er foreholdt Mogens Lykketoft, Udenrigsministeriet samt FN-missionen i New York, hvoraf sidstnævnte som de eneste svarer på Lykketofts vegne og mener, at beløbet på 752.265,47 kan være en smule mindre på grund af, at der et enkelt sted i beregningen ikke er “fratrukket refusion”. Det har dog ikke været muligt at få uddybet denne rettelse ved FN-missionen i New York. 

Beregningerne er som følge - inklusiv rettelser fra FN-missionen i New York:

1: Seminar med en del af kommende stab og en serie møder i Generalforsamlingen. København-New York-København april 2015: 87.378,49 kroner

2: FN-konference om Finansiering af Udvikling. Etiopien 10. - 15. juli 2015: 151.396,22 kroner

3: Ambassadørmøde i København, møde med den tyske udenrigsminister i Berlin og møder med Indiens stats- og udenrigsministre m.fl. i Delhi (denne del af rejsen betalt af de indiske værter, dog ikke oplyst hvor meget af det, de betalte). København, Berlin og New Delhi 25. august – 1. september 2015: 42.074,76 kroner

4: Møde med The Elders (Gro Harlem Brundtland, Ahtissari, Brahmini m.fl.) og møder med Japans stats- og udenrigsministre m.fl. (betalt af japanske regering, men ikke oplyst hvor meget af rejsen, der evt. blev refunderet). Liechenstein og Tokyo 4. - 9. september 2015: 193.348.40 kroner 

5: Rejse til valg som formand for Generalforsamlingen. København-New York-København 14. - 17. juni 2015: 62.160,38 kroner

6: Deltagelse i COP21 november 2015 i Paris (København-Paris-New York): 77.855,25 kroner 

7: Verdensbanken Udviklingskomite. Lima, Peru 9. - 10. oktober 2015: 64.079,50 kroner

8: Bornholm – Folkemødet 2016 (Syv møder om FN-temaer: 16.545,82 kroner

9: Reception efter valg som FNs formand (juni 2015): 51.712,10 kroner

10: Diverse udgifter: 5.714,55 kroner

 Sammenlægning : 752.265,47 kroner

Læs også

Havnebestyrelse klædt på fra top til tå: Brugte skattekroner på at gå i 'Mr. Herrehus'

 

Læs også

Minister: Vi skal ikke bruge skattekroner på rejemad-sag

 

Dagens Gossip