FAKTA: Konventionerne som Dansk Folkeparti vil slippe for

Dansk Folkeparti ønsker, at Danmark skal tage forbehold for nogle af de internationale konventioner.

Kan det ikke lade sig gøre, ønsker partiet, at Danmark helt udtræder og dermed frigøres for forpligtelserne.

* Partiet peger ifølge Jyllands-Posten konkret på Flygtningekonventionen, Menneskerettighedskonventionen og Statsløsekonventionen.

* Danmark tilsluttede sig FNs Flygtningekonvention i 1952. Konventionen fastlægger, hvilken retsbeskyttelse stater forpligter sig til at yde flygtninge.

* I 1950 tilsluttede Danmark sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Konventionen sikrer blandt andet ret til ytringsfrihed, familieliv, retfærdig rettergang og forbud mod tortur.

* Danmark tiltrådte FNs Statsløsekonvention i 1977. Konventionen giver personer, der er født og opvokset i et land, ret til statsborgerskab i det pågældende land, såfremt disse personer ikke er dømt for alvorlig kriminalitet.

* Et land, der har tiltrådt en konvention, har pligt til at sikre, at landet overholder konventionen i lovgivning og praksis.

* Hvis et land ønsker at udtræde af en konvention, kræver det i visse tilfælde et års varsel.

Kilder: Jyllands-Posten, TV2.dk, denstoredanske.dk.

/ritzau/

Dagens Gossip