FAKTA: Statsrevisorerne vogter over borgernes penge

Simon Emil Ammitzbøll (LA) udnævnes som ny statsrevisor i stedet for Lars Barfoed (K), som træder tilbage.

Her kan du blive klogere på Statsrevisorerne og deres arbejde:

* Gruppen overvåger, at skatteborgernes penge bruges, som Folketinget har besluttet, og at forvaltningen er så effektiv som mulig.

* Folketinget udpeger politikere til hvervet som statsrevisor. Det er dog ikke nødvendigvis folketingsmedlemmer.

* Statsrevisorerne arbejder ud fra et konsensusprincip, hvor de tilstræber at være enige. Det gælder både, når der afgives bemærkninger til beretninger, og når de anmoder Rigsrevisionen om at undersøge et område.

* De nuværende statsrevisorer repræsenterer hver sit parti, som sidder i Folketinget. De er valgt for en fireårig periode frem til 1. oktober 2018.

* Statsrevisorerne holder møder cirka en gang om måneden - undtagen juli - og afgiver cirka 20 beretninger om året.

* Den væsentligste opgave er at behandle de beretninger og notater, Statsrevisorerne modtager fra Rigsrevisionen og at afgive beretningerne til Folketinget.

* Statsrevisorerne reviderer statens regnskaber i samarbejde med Rigsrevisionen, som udfører hovedparten af revisionsarbejdet.

* Rigsrevisionen rapporterer til Statsrevisorerne i form af beretninger og notater.

* Desuden kontrollerer Statsrevisorerne, om de ansvarlige ministre har givet Folketinget og dets udvalg de nødvendige oplysninger.

* Statsrevisorerne tæller i dag formand Peder Larsen (SF), næstformand Henrik Thorup (DF), Klaus Frandsen (R), Lennart Damsbo-Andersen (S), Søren Gade (V) og Simon Emil Ammitzbøll (LA).

Kilde: Folketinget.

/ritzau/

Dagens Gossip