FAKTA: V-bagland prioriterer skattelettelser i bunden

Op til den længe ventede 2025-plan har Ritzau spurgt Venstres bagland, hvordan partiet skal forholde sig til en række centrale emner i efterårets forhandlinger.

I alt er 1259 byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer, borgmestre og lokalformænd blevet spurgt.

Heraf har 347 svaret, hvilket giver en svarprocent på 28. Dermed er rundspørgen ikke repræsentativ, men den giver et indtryk af stemningen i baglandet.

* Hvad bør Venstre prioritere højest i efteråret:

Topskat: 132

Lettelser for de lavtlønnede: 182

Ved ikke: 24

* Det er meningen, at folkepensionsalderen skal hæves til 68 år gældende fra 2030. Det har været på tale at fremrykke dette indgreb til 2025. Synes du, det vil være rimeligt at hæve pensionsalderen tidligere?

Ja: 226

Nej: 99

Ved ikke: 13

* Er det acceptabelt at hæve bundskatten for at finansiere hullet efter PSO-afgiften?

Ja: 110

Nej: 180

Ved ikke: 48

* Bør skattestoppet for ejendomsværdiskatten forlænges frem til 2025, som Venstre talte for i valgkampen?

Ja: 259

Nej: 43

Ved ikke: 36

/ritzau/

Dagens Gossip