Optimal dækning af mobile netværk besværliggøres af staten

Flere mobilselskaber beder nu Lars Christian Lilleholt (V), energi-, forsynings- og klimaminister, og også øverst ansvarlig for tele- og bredbåndsområdet, om hjælp til at få stoppet de urimeligt høje priser for leje på statsejede grunde, skriver Berlingske Business.

I dag betaler teleselskaberne mellem 300 og 400 millioner kroner årligt for at leje plads til master og antenner på statsejet grund, hvilket er en enormt høj pris. I dag står langt de fleste mobilmaster- og antenner på statsejede arealer, herunder blandt andet fængsler, uddannelsesinstitutioner og langs hovedveje.

Udlejning fungerer som ren pengemaskine
For nogle år siden kom det frem, at kommuner systematisk hæver lejepriser, hvilket vidner om at kommuner kan bruge udlejningen som ren pengemaskine. Det skal der sættes en stopper for, for at forbedre netværkene landet over.
Der er lavet flere modeller til at sænke de høje lejepriser, og ifølge Jakob Willer, direktør for Teleindustrien, skal priserne sænkes med en tredjedel, hvis den model, der anbefales i regionerne skal følges.

Et forslag går på, at fastsætte en pris således leje af statens grund, koster det samme uanset hvilken kommune, udlejningen foregår i. Argumentet for dette forslag er, at både beboere og erhvervsliv har fordele i, at der er så god dækning på netværket som muligt. Nogle kommuner tilbyder allerede gratis arealer til rådighed, i håb om at fastholde beboere og erhvervsliv samt trække flere nye til. Til trods for, at kommunerne i Region Nordjylland og Region Sjælland er gået sammen om anbefalingerne vedrørende fastsættelse af priser, ses der stadig en stor ulighed i lejepriserne, siger Jakob Willer til Berlingske Business. Jakob Willer ser udmærket fornuften i, at stille arealer til rådighed gratis, i og med den tjeneste, der udbydes forudsættes af det offentlige, men argumenterer for, at omkostningerne naturligvis skal dækkes. Han tror på, at regeringen er interesserede i, at opnå bedst mulig bredbånd og mobiltelefoni over hele landet, og derfor vil være med til, at forbedre vilkårene.

Jakob Willer argumenterer yderligere for, at fastsættelse af lejepriser vil minimere administrationen, de statsejede institutioner bruger tid på i dag, og argumenterer i øvrigt for, at der skal bruges en model, som tager udgangspunkt i den reelle værdi af det areal, der bliver udlejet, og ikke i hvad udlejningen koster i nabokommunen.

Specielt i Hovedstadsområdet og i Nordsjælland er der udfordringer med samarbejde om bedre dækning, selvom der mange andre steder allerede ses en tendens til at sænke lejepriserne. Teleselskaberne betaler i gennemsnit 30.000 kr. årligt pr. lejekontrakt i Danmark.

Lejepriser afgør dækningen
De urimeligt høje priser går ud over forbindelsen på netværkene. I 2012 resulterede den høje betaling i, at TDC fjernede en mobilmast i Guldborgsund Kommune, fordi kommunens lejepris ifølge TDC var for høj. Et andet tilfælde, som kom frem kort tid efter, var at staten havde opsagt et lejemål på en grund i Assens efter at Telenor ikke ville betale den høje prisleje. Dette resulterede i, at daværende erhvervs- og vækstminister, Ole Sohn (SF), greb ind og fik genforhandlet prisen af lejemålet.

Lars Christian Lilleholt har forinden sommerferien gjort det klart over for Berlingske, at han ønsker at internetforbindelserne skal være optimale over hele landet. Hans ambition er at dække så mange husstande som muligt, således man kan bosætte sig hvor som helst i landet, og stadig have god dækning; hvis nogen skal bosætte sig og fungere som virksomhed, landbrug eller familie, medfører det et krav om dækning og understreger, at mobil og bredbånd i verdensklasse er afgørende for et velfungerende samfund.

Dagens Gossip