Stod bag Operaen og Den Blå Planet: Pihl & Søn går konkurs

Det er slut for den hæderkronede entreprenørvirksomhed Pihl & Søn, der i månedsvis har kæmpet for at finde en levedygtig vej ud af en tung krise.

Hovedbankforbindelse Danske Bank og tre kreditforsikringsselskaber havde i foråret allerede stillet kapital til rådighed to gange, men efter at der er fundet nye store tab på indgåede kontrakter, har kreditorerne sagt stop.

I overlevelseskampen har nye ledere gennemgået selskabets projekter med en nedslående konklusion til følge.

»I denne proces har det vist sig, at de foretagne nedskrivninger og hensættelser på enkelte danske og udenlandske sager har været utilstrækkelige, og der er derfor et større nedskrivningsbehov end hidtil oplyst. Samtidig har det vist sig, at regningen for at færdiggøre et projekt i et forceret forløb gav anledning til øgede omkostninger, som kunden ikke ville betale, og mellemværendet afventer således en voldgift for at blive afklaret. Disse forhold har bevirket, at solvensen og likviditeten igen kom under pres,« forklarer Pihl & Søn i en meddelelse om konkursbegæringen.

Voldsomme nedskrivninger på udenlandske projekter medførte sidste år et underskud på 473 millioner kroner, som barberede egenkapitalen ned til 133 millioner kroner.

Bestyrelsen under ledelse af formand Birgit Nørgaard har i samarbejde med de væsentligste finansielle kreditorer - Danske Bank og de tre garantiforsikringsselskaber Tryg, Atradius og Hermes - arbejdet på at etablere rammerne for en ny rekapitalisering, der kunne sikre virksomhedens fremtid. Men søndag 25. august blev det klart, at det ikke ville være muligt at finde en løsning, der sikrede virksomhedens fortsatte drift.

»Det er således med stor beklagelse, at vi i dag har måttet indgive konkursbegæring over for Skifteretten. Konkursen i Pihl vil have store og vidtrækkende negative økonomiske og menneskelige konsekvenser for mange dygtige medarbejdere, for bygherrer, for partnere og for underleverandører. Det er frygteligt at skulle træffe en beslutning, der vil berøre så mange menneskers og virksomheders dagligdag og økonomiske fundament,« skriver bestyrelsesformand Birgit Nørgaard i meddelelsen.

Tryg har allerede meddelt, at det med baggrund i en fornyet vurdering af engagementet med selskabet Pihl & Søn er besluttet at foretage en yderligere hensættelse, således at den samlede hensættelse for dette engagement herefter udgør 700 millioner kroner.

Genforsikring betyder dog, at den samlede regnskabsmæssige effekt for Tryg er begrænset til 30 millioner kroner. Da forsikringsselskaberne er genforsikrede, er det umiddelbart Danske Bank, der står som den største taber.

Ifølge Pihl & Søns årsregnskab for 2012 lød selskabets samlede forpligtelser på 2,1 milliarder kroner ved årsskiftet, og selskabet havde ca. 2.300 ansatte.

Det bliver altså en konkurs med alvorlige konsekvenser.Pihl & Søn er eller har været involveret i en lang række markante og prestigefyldte byggerier, de fleste af dem i København.

Det drejer sig for eksempel om opførelsen Mærsk Mc-Kinney Møllers operabygning over for Amalienborg Slot, Skuespilhuset i København skråt over for Operaen, det nye elefanthus i Københavns Zoo, østbroen på Storebælt, tunnelen ved Øresundsbroen, Vestas' hovedkontor i Aarhus, Valby Vandkulturhus, Industriens Hus på Rådhuspladsen i København, Den Blå Planet i Kastrup, dele af FN-Byen i Nordhavn samt ombygningen af Nørreport Station.

 

 

 

Dagens Gossip