Drikkevandet er fyldt med kræftfremkaldende stoffer

Fluorstoffer som PFOS og PFOA er fundet i høje koncentrationer i grundvandet flere steder i Danmark. Eksperter kræver handling nu.

Grundvandet flere steder i Danmark er så forurenet med giftige og forbudte fluorstoffer, at koncentrationerne langt overstiger de grænseværdier, der findes i vores nabolande.

Det afslører en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Miljø­styrelsen, der især har fundet stofferne PFOS og PFOA under øvelsespladser til brand­bekæmpelse. Det skriver Nyhedsmagasinet Ingeniøren i dag.

- Det ser ikke godt ud. Der er tale om ret høje koncentrationer. I for eksempel USA og Tyskland, hvor der har været tilsvarende forureninger, som har spredt sig til drikkevandet, har man set markant forhøjede niveauer af fluorstoffer i blodet hos mennesker, siger kemiker ved DTU Fødevareinstituttet Xenia Trier, der i flere år har arbejdet med disse stoffer.

Ifølge Miljøstyrelsen er det første gang, myndighederne har tjekket grundvandet for fluorstoffer, der ophobes i kroppen og blandt andet giver hormonforstyrrelser, skader på immunforsvaret og øget risiko for kræft.

Baggrunden for den danske undersøgelse er stigende international opmærksomhed og igangværende undersøgelser i Norge og Sverige, der har ført til lukning af adskillige drikkevandsboringer – især i nærheden af netop brandøvelsespladser.

Der findes ikke danske grænseværdier for stofferne i drikkevand, og Miljøstyrelsen har ikke vurderet, om de høje koncentrationer udgør en trussel. En lang række førende danske og udenlandske eksperter er dog bekymrede, fordi koncentrationen af PFOS og PFOA flere steder er ti gange højere end de tyske grænseværdier for drikkevand.

- Hvis jeg boede i nærheden af sådanne områder, ville jeg meget gerne vide, om mit drikkevand var forurenet, siger Xenia Trier.

Ingeniøren har også forelagt den amerikanske forsker Andrew Lind­strom, der vurderer sundhedseffekter af stoffer for det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur, EPA, de danske resultater. Han ser resultaterne som et wake-up call:

- Myndighederne bør klart igangsætte yderligere undersøgelser for at sikre sig, at drikkevandet ikke har samme koncentrationer. For det vil være bekymrende, siger han.

I Danmark har fluorstoffer især været brugt på militære områder eller flyvepladser. Stofferne er også brugt i tæppeindustrien, hos producenter af lak og maling samt til imprægnering af tøj, papir og læder.

10 ud af 16 undersøgte steder har Miljøstyrelsen fundet fluorstoffer i grundvandet. Tre steder var koncentrationen omkring 1.000 ng/l, hvilket er ti gange højere end Tysklands grænseværdi og langt over den amerikanske grænseværdi.

- Men drikker du forurenet vand over længere tid, skal grænseværdien sættes 100-1.000 gange lavere for at undgå sundhedsfare, fordi stofferne ophober sig i kroppen, siger Andrew Lindstrom og henviser til danske undersøgelser udført af Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet.

Philippe Grandjean sad nemlig med i det fagudvalg hos de europæiske fødevaremyndigheder, EFSA, der fastsatte grænseværdier for indtagelsen af fluorstoffer i 2008. Men grænseværdierne var baseret på rotteforsøg, der siden har vist sig at undervurdere sundhedsfaren.

- Nye data tyder på, at grænseværdierne for PFOS og PFOA er mindst 100 gange for høje. De angivne grænser for vand er fastsat ud fra de samme data som EFSA’s og er også for høje, siger han.

I dag er enkelte fluorstoffer blevet forbudt herhjemme, blandt andet PFOS til brandslukning, men en lang række stoffer findes stadig enten i produkter eller bliver løbende frigivet fra jorden.
 

 

Dagens Gossip