Fødselsdag: Se hvem der fylder år den 7. februar 2014

Mange danskere kan fejre deres fødselsdag på denne dag, og her en oversigt over de mest kendte fødselarer i dag:

Landsstyremedlem, minister for finanser Maliina Bitsch Abelsen, 38.

Koncern IT-direktør Torben Lundberg, 41. - Forsvarsminister Nicolai Wammen, 43. - Komponist, orkesterleder, bassist Chris Minh Doky, 45. - Adm. direktør Peter Rindebæk, 45. - Koreograf Steen Koerner, 46.

Svineproducent Per Bach Laursen, 52. - Direktør Tonny Johansen, 53. - Hofjægermester, bestyrelsesformand, direktør Thomas Alexander North Harttung, 53. - 1. reservelæge, med., dr.med. Søren Nielsen, 55. - Komponist, kapelmester Frans Bak, 56. - Advokat Niels Heering, 59.

Læge Gerner Fly, 61. - Sognepræst Søren Hermansen, 63. - Bestyrelsesformand Torben Ballegaard Sørensen, 63. - Ambassadør Arnold Christian de Fine Skibsted, 64. - Pens. presseråd Flemming Axmark, 66. - Forfatter Stig Thorsboe, 66. - Fhv. direktør, cand.jur. Lars Hansson, 66. - Institutadministrator, cand.mag. Lise Jeremiassen, 67. - Institutleder, professor, ph.d. Else Trangbæk, 68. - Cembalist, docent Karen Englund, 68. - Professor, overlæge, dr.med. Peder Charles, 68. - Reg. revisor, HD & B.A., fhv. MF Jens Thoft, 69.

Retspræsident Henrik Schinkel Stamp, 70. - Dr.jur. Jesper Berning, 70. - Professor, dr.med. Bjørn Quistorff, 70. - Fhv. forstander Carl Johan Kaalund, 70. - Lektor, cand.mag. Marianne Møller, 71. - Direktør Ole Frahm, 71. - Billedkunstner Kirsten Christensen, 71. - Professor Jørgen Dines Johansen, 71. - Fhv. kommunaldirektør Per Byrge Sørensen, 72. - Ambassadør Tyge Lehmann, 73. - Erhvervschef Flemming Hansen, 75. - Journalist, programsekretær DR Kjeld Koplev, 75. - Kapelmester Niels Jørgen Steen, 75. - Konsulent, cand.scient. adm. Marianne Engberg, 76. - Lektor Erik Sigsgaard, 76. - Direktør, civiløkonom Finn Sehested, 77. - chefkonsulent, partner Finn Kistrup, 77. - Fhv. afdelingschef, adj. professor Gunnar Gissel Nielsen, 79. - Modeskribent Lotte Freddie, 79.

Professor Ole Jacobi, 80. - Fhv. professor, dr.phil. Per Schultz Jørgensen, 81. - fhv. overtrafikkontrollør Viggo H. Mikkelsen, 82. - Fhv. direktør John Andersen, 82. - Professor, dr.phil., kgl. konfessionarius emer. Christian Thodberg, 85. - Direktør Jørgen Kjærum, 85. - Landøkonom Kaare Milthers, 88. - Fhv. rektor Martin O. Nielsen, 89.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB