17.000 flere offentligt ansatte end under Nyrup

Udvidelsen af den offentlige sektor under højkonjunkturen var så massiv, at antallet af offentligt ansatte steg med raketfart – fra et niveau omkring 730.000 til 780.000 ansatte i foråret 2010, da ansættelsesfesten stoppede.

Siden er beskæftigelsen i det offentlige faldet med omkring 30.000 personer. Der er således stadig 17.000 flere beskæftigede i det offentlige, end der var for ti år siden.

Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik forlyder det på agenda.da.dk.

Dykker man længere ned i tallene viser de, at der inden for de to store kerneområder, sundhedsvæsen og undervisning, i dag er flere ansatte end for ti år siden. Næsten 18.000 flere ansatte i sundhedsvæsenet og godt 3.000 flere ansatte i undervisningsområdet.

I regeringens 2020-plan er det forudsat, at det offentlige forbrug ikke må vokse med mere end 0,8 procent om året frem mod 2020. Venstre har i stedet foreslået, at der indføres nulvækst i den offentlige sektor.

Krakas beregninger
Tænketanken Kraka har regnet på, hvad det vil betyde for beskæftigelsen i den offentlige sektor, hvis der indføres nulvækst. De sidste ti år har lønstigningerne i det offentlige, været større prisstigningerne på de varer- og tjenesteydelser, som det offentlige køber i det private erhvervsliv.

Kraka antager, at den udvikling fortsætter, og at den andel, som det offentlige køber i det private er konstant frem mod 2020, og det betyder, at beskæftigelsen vil falde i det offentlige med 25.000 personer som følge af kravet om nulvækst.

Læs mere på agenda.da.dk

 

Dagens Gossip