200 nye asylansøgere på vej til ældreboligere i Randers

De 200 asylansøgere, der i givet fald ankommer den 18. december, skal indkvarteres Søren Møllers Gade i Randers.

Dagen før beslutter byrådet, om man vil lade Udlændingestyrelsen leje de tidligere ældreboliger i Søren Møllers Gade.

Asylansøgere måske på vej til Søren Møllersgade i Randers

- Asylansøgerne er her i Danmark, fordi de har brug for at komme væk fra konflikter i hjemlande som Syrien, Iran og Afghanistan. Det er dermed asylansøgere, der har lov til at opholde sig i Danmark, mens udlændingemyndighederne behandler deres ansøgning om asyl. Randers Kommune gjorde en lignende indsats i forbindelse med bosniske asylansøgere i 1993, som blev midlertidigt indkvarteret i Randers, siger Erik Mouritsen, der er konstitueret direktør for Social- og arbejdsmarkedsafdelingen i Randers Kommune.

Udlændingestyrelsen har et akut behov for at finde indkvartering, fordi flere indkvarteringscentre i landet skal nedlægges. Samtidig står bygningen på Søren Møllersgade 37 tom.

Byrådet har tidligere besluttet at afvikle ældreboligerne i Søren Møllersgade fløjen på Plejecentret Lindevænget og sætte bygningen til salg.

Bygningen har stået tom siden august 2012, men nu foreslås det i stedet at udskyde salget i lejeperioden

Udlændingestyrelsen betaler alle udgifter i forbindelse med indkvarteringen og eventuelle ombygninger, ligesom det er Udlændingestyrelsen, som hæfter for husleje og andre ydelser til asylansøgerne.

- Vi står med en ledig bygning, og der er et akut behov. Samtidig har vi ikke udgifter i forbindelse med aftalen. Randers kommune kan udskyde salget af ejendomme og i stedet få en rimelig husleje. Hertil kommer, at vi må forvente, at 200 nye beboere også vil gøre de fleste af deres indkøb her i området, siger Henning Jensen Nyhuus, der er borgmester i Randers Kommune.

Eventuelle ombygninger af ejendommen på Søren Møllersgade 37 for at matche, at der både skal bo familier og enlige i bygningen, vil blive afholdt af Udlændingestyrelsen.

Ifølge Udlændingestyrelsen kan det forventes, at asylansøgerne kommer fra lande som Syrien, Iran og Afghanistan.

Asylansøgerne indkvarteres i asylcenteret, mens deres sag behandles af udlændingemyndighederne. De asylansøgere der får en asyltilladelse overgår til integration i kommunerne og fordeles til kommunerne på baggrund af de årlige kommunekvoter, mens de asylansøgere der får afslag på deres ansøgning skal udrejse efter endeligt afslag. Randers Kommunes flygtningekvote påvirkes ikke.

Randers Kommune afholder et informationsmøde for alle naboer og beboere i umiddelbar nærhed af Søren Møllersgade 37 den 10. december kl. 17, for dermed at understøtte, at det bliver en god oplevelse for både de kommende beboere og naboerne.

- Vi har i Randers Kommune i forvejen mange gode erfaringer med at skabe et positivt møde mellem forskellige kulturer. Det er jeg sikker på, at vi også kan i denne her situation, siger Henning Jensen Nyhuus.

Den daglige drift af asylcenteret varetages af Vesthimmerland Kommune, som er operatør på opgaven i henhold til den såkaldte udeoperatør-model.

 

Dagens Gossip