3F-aktion mod Vejlegården var lovlig

Arbejdsretten fastslår, at fagforbundet 3F's blokader mod Restaurant Vejlegården på nogle områder har været for vidtgående.

Selve konflikten er dog helt lovlig.

Arbejdsretten afgør, at 3F's opfordring til kundeboykot af restauranten og sympatikonflikt omkring stop for afhentning af affald hos Vejlegården var ulovlig.

Sagen handler om, at Restaurant Vejlegårdens nuværende restauratør, Amin Skov, for et år siden var i gang med at planlægge sin kommende forretning. Han havde forpagtet Restaurant Vejlegården - og han skulle nu have personale ansat til at drive restauranten.

I den forbindelse besluttede Amin Skov at skrotte den eksisterende overenskomst med 3F og tegne en ny med Den Kristelige Fagforening, Krifa, som de ansatte skulle over på, hvis de ville beholde deres job.

Men overenskomsten med Krifa er på adskillige punkter dårligere end 3F's.

Derfor har 3F sat hårdt mod hårdt og etableret omstridte blokadevagter ved Vejlegården, som har betydet, at Amin Skov blandt andet ikke har fået hentet affald, leveret varer eller bragt post i lange perioder.

Blokaderne begyndte i marts, og i løbet af sommeren blev Vejlegården berømt, da politikere valfartede dertil for at give deres meninger til kende om den verserende strid - og for at spise Vejlegårdens stegte flæsk med persillesovs.

Det er Kristelig Arbejdsgiverforening (KA), der har indbragt sagen for Arbejdsretten for at få efterprøvet, om 3F's aktioner er lovlige.

Som krølle på halen har 3F i sidste uge stævnet Amin Skovs rengøringsvirksomhed OL-Rengøring for brud på loven om arbejdstid, fordi et lettisk ægtepar angiveligt har arbejdet langt ud over lovens maksimum.

Torsdag var der et massivt opbud af arbejderbevægelsens røde faner foran Arbejdsretten i København, og restauratør Amin Skov måtte kæmpe sig vej frem til retsbygningen.

På vej ind fortalte han, at han ikke har planer om at droppe overenskomsten med Krifa uanset sagens udfald.

Torsdagens dom kan ikke ankes.

 

 

Dagens Gossip