Aarhus Kommune satte ulovligt handicappede på venteliste til boliger

06/07/2012 21:47

redaktion

Nyheder
Hans Halvorsen (S), Aarhus Byråd. Aarhus Kommune har ulovligt sat handicappede på ventelister til et botilbud i kommunen. Det fastslår Statsforvaltningen Midtjylland nu i en ny afgørelse. Statsforvaltningen fastslår, at det er en overtrædelse af kommunens forsyningspligt, når Aarhus Kommune tillader venteliste til botilbud for voksne med handicap. Statsforvaltningen kommer med sin udtalelse efter, at en borger har bedt tilsynet om at vurdere lovligheden af ventelisten til botilbud for udviklingshæmmede med autisme, der er blevet visiteret til et sådant tilbud. Det er statsforvaltningens opfattelse, at når først en borger er blevet visiteret til et botilbud, så er kommunen forpligtet til at levere botilbuddet. Social- og beskæftigelsesrådmand Hans Halvorsen fra Aarhus Kommune noterer sig Statsforvaltningens opfattelse af lovgivningen. Han vil nu vurdere sagen nærmere og vil forelægge udtalelsen for byrådet straks efter sommerferien. Rådmanden påpeger dog, at byrådet allerede er blevet forelagt et ønske om anlægsmidler til flere botilbudspladser i Aarhus Kommune, ligesom forvaltningen er i færd med at lægge sidste hånd på en indstilling til byrådet om driftsmidler til området. Indstillingerne har til formål dels at nedbringe udgifterne til botilbud, dels at afvikle ventelisten for voksne med handicap. Begge indstillinger skal behandles ved de kommende budgetforhandlinger i september, og det vil koste 40-50 millioner kroner helt at afvikle ventelisten. - Jeg anerkender fuldt ud, at det er et problem, når vi visiterer borgere til et botilbud, og så ikke kan levere varen. Den budgetmodel, som vi fik ved sidste års budgetlægning, gælder kun fremadrettet. Men der stod allerede 88 borgere på venteliste, da modellen blev indført, og de var ikke omfattet. - Vi skal under alle omstændigheder have fundet en løsning for de borgere. Jura er én ting, men vi kan som kommune heller ikke være bekendt at lade disse borgere vente i årevis på et tilbud, som vi selv vurderer, at de har brug for, siger Hans Halvorsen.

Mest læste i dag

field_body_value