Aarhus Universitet starter forskningsstation i Nordgrønland

På forskningsstationen skal forskere fra Aarhus Universitet nu studere, hvordan klima ændringer har indflydelse på luften, havet, geologien, samt dyr og planter i det arktiske område.

De fleste er nok bekendte med, at klimaet bliver et af fremtidens store udfordringer. Da det varmere klima allerede har smeltet Arktis ind til halv størrelse, er det tydeligt hvilken retning, det bevæger sig.

For når isen smelter får det en selvforstærkende effekt. Sne og is reflekterer sollyset, og absorberer derfor ikke varmen fra solen, men smelte- og havvand optager lyset og varmen, og får derved mere af isen til at smelte.

Derfor er der et stigene behov, for at undersøge sammenhængen imellem klimaforandringerne og forurening i de arktiske fødekæder.

Henrik Skov professor og seniorforsker ved Aarhus Universitet forklarer, at den globale opvarmning er dobbelt så høj i områderne omkring Arktis og at det derfor er enormt vigtigt, at hvad det er for et nyt Arktis, vi kommer til at se, og hvordan det vil have indflydelse på resten af verden.

- Den mulighed får vi med den kommende forskningsstation, som åbner for topmoderne målinger og forskning, der tidligere var umulig at udføre i højaktis.

Det er Henrik Skov, som står i spidsen for forskningsstationen, der nu bliver oprettet med 70 millioner i støtte fra Villums fonden, skriver Videnskab.dk.

Forskningsstationen kommer bogstaveligtalt til at ligge på toppen af verden, vil stå færdig i 2015, og skal kunne hjælpe forskerne med at finde svar, på de nye spørgsmål som den globale opvarmning hele tiden stiller i Arktis området.

 

Dagens Gossip