Advarsel: Badning frarådes i Stubbergård Sø

Holstebro Kommune fraråder nu badning og kontakt med vandet i Stubbergård Sø ved Sevel. Det skyldes, at der er konstateret opblomstring i søen af blågrønalger, som kan være sundhedsfarlige.

Blågrønalger kan give udslæt og hudirritationer. Deres giftstoffer kan også give hovedpine, svimmelhed, opkast og diarré. Derfor frarådes kontakt med vandet og badning i søen – både for mennesker og dyr.

Kommunen har sat flere initiativer i værk, som betyder, at tilstanden i Stubbergård Sø generelt er i bedring.

Der er sat skilt op ved søens badestrand, som fraråder badning og kontakt med vandet.

 

Dagens Gossip