Advarsel: Regeringen vil smadre pantsystemet

Det danske system med flaskepant og aflevering af flasker og dåser er i øjeblikket kendt for at være verdens bedste.

Men den danske dukseplads risikerer at blive vekslet til en plads i skammekrogen, fordi regeringen i forbindelse med finansloven planlægger at hive omkring 70 årlige millioner kroner - den såkaldte uafhentede pant - ud af systemet fra næste år og frem.

Sådan lyder advarslen fra non-profit-selskabet Dansk Retursystem, der har eneret på at håndtere de danske flasker og dåser.

- Hvis der skal spares et så stort beløb, er der en stor risiko for, at vores returprocent falder. Der kan simpelthen ikke spares så stort et beløb væk, uden at det kan mærkes, siger underdirektør Inge Fisker fra Dansk Retursystem.

Returprocenten er den andel af emballagen, som danskerne returnerer og får pant for. I 2010 blev returprocenterne opgjort til 89 for engangsemballager og 106 for genpåfyldelig emballage.

Hvis du betaler pant for en flaske, men ikke afleverer den igen, bliver panten i dag givet videre til Dansk Retursystem, som så bruger pengene på at rydde op og forbedre retursystemet med.

Det er disse penge, som regeringen planlægger at fjerne 64 millioner kroner af.

- Hvis de 64 millioner forsvinder, kan bryggerierne blive tvunget til at sætte prisen op, fordi pengene ikke længere er i systemet. Højere priser vil øge grænsehandlen, og det, ved vi, giver lavere returprocenter, fordi produkterne i udlandet sælges uden pant, siger Inge Fisker.

- Alternativt skal vi spare beløbet væk, og det vil give store serviceforringelser i butikkerne. Vi vil ikke kunne hente de tomme flasker rundt omkring så ofte, og risikoen er, at man vil nedprioritere flaskeindsamlingen og i stedet smider flaskerne ud.

I øjeblikket har Dansk Retursystem iværksat et større arbejde med at forberede det danske system på at kunne håndtere tyske dåser, hvis regeringen får held med at forhandle en pantaftale hjem med tyskerne.

Men det arbejde må efter alt at dømme sættes på standby med udsigten til et farvel til de mange penge, der primært er gået til at forbedre det hjemlige system.

 

Dagens Gossip