Advokat: Forsvarstop slipper lempeligt i fangesag

»Jeg synes, at signalet for dommen er en ret lempelig bedømmelse af forsvaret, både generalerne hjemme i Danmark, Forsvarsministeriet og den operationelle ledelse i Afghanistan. Jeg synes, signalet fra Højesteret er, at der skal ret meget til, før man bifalder ansvar, selvom man som her begår en klar fejl og anholder en, som var en af vores venner,« siger Tyge Trier.

Højesteret fastslår med dommen, at Forsvarsministeriet ikke holdes ansvarligt, idet man ikke var vidende om, at der var en risiko for, at den afghanske kommandant ville udsat blive udsat for den krænkende behandling.

Tyge Trier havde håbet på, at Højesteret havde fundet det bevist, at Forsvarsministeriet var blevet advaret om risikoen for mishandling i amerikansk varetægt. Advokaten lægger vægt på en afghansk tolks vidneudsagn om, at han havde informeret Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Frank Lissner, som var chef for danske specialstyrker i Afghanistan i 2002, om, at fanger blev mishandlet af de amerikanske styrker.

»Jeg tænker, at det havde ret stor vægt, at han (den afghanske tolk, red.) sagde, at han havde advaret både FEs mand og Lissner, så det var et ret håndfast bevis på, at der var advarsler om, hvad der foregik inde i den amerikanske lejr,« siger Tyge Trier, som også fremhæver, at USAs daværende forsvarsminister, Donald Rumsfeld, i januar 2002 udtalte, at fangerne i krigen mod terror ikke var omfattet af Genève-konventionerne.

Men Højesteret har lagt en anden bevisvurdering til grund for afgørelsen, og det tager Tyge Trier til efterretning:

»Højesteret konkluderer, at der ikke på overgivelsestidspunktet forelå oplysninger, som medførte, at Forsvarsministeriet eller den danske styrke vidste eller burde vide, at overgivelse ville indebære en reel risiko for, at den pågældende ville blive udsat for inhuman behandling,« fremgår det af pressemeddelelsen fra Højesteret.

Tyge Trier havde først på eftermiddagen torsdag ikke haft mulighed for at tale med Ghosoullah Tarin selv, men fortæller, at han vil være ked af dommen.

»Jeg ved fra forløbet ved landsretten, at han var skuffet over det, og han følte ikke, at der var respekt for det, at han havde kæmpet på samme side som os, og for at han havde været udsat for de her overgreb, så han var ked af det sidst,« fortæller Tarins advokat.

 

Dagens Gossip