Akutledige har samme uddannelsesniveau som andre

Økonomer, arkitekter, frisører og ufaglærte. Stort set alle typer af uddannelse er repræsenteret i gruppen af dagpengemodtagere, der står til at opbruge dagpengene i løbet af første halvår 2013, de såkaldte akutledige.

Godt 7 procent af gruppen har en lang, videregående uddannelse. Det er en lidt højere andel end blandt den samlede gruppe af dagpengemodtagere. Blandt alle i arbejdsstyrken er det 9 procent, der har en lang videregående uddannelse.

Blandt dem der er i fare for at opbruge dagpengene er knap 35 procent uden anden uddannelse end folkeskolen eller gymnasiet. I hele arbejdsstyrken og blandt alle ledige dagpengemodtagere er den andel knap 32 procent.

Uddannelsesniveauet blandt de akutledige ligner uddannelsesniveauet for både resten af arbejdsstyrken og andre dagpengemodtagere.
Det viser en analyse Agenda har foretaget på tal fra Danmarks Statistik og de nyeste tal fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register, oktober 2012.

Jacob Nielsen Arendt, forskningsleder i KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, mener, at den relativt lille udannelsesmæssige forskel på grupperne giver fornyet håb om, at de langtidsledige når at komme i job, inden dagpengene udløber.

- Det tegner bestemt et lysere billede, end hvad der tidligere er blevet fremhævet. Det gælder generelt og specifikt f.eks. i forhold til hvilke krav, der stilles i akutjob. Der er blevet malet et billede af, at akutjobbene rammer helt forkert, fordi nogle af dem er rettet mod specialister. Det afhænger selvfølgelig på, hvad vi mener med specialister, men da der ér veluddannede i akutgruppen, skal disse job selvfølgelig også være der, siger Jacob Nielsen Arendt.

Han understreger dog kraftigt, at uddannelsesniveauet ikke ændrer det faktum, at lang tids ledighed i sig selv mindsker mulighederne for at få et job, for eksempel på grund af mistede kompetencer, og ringere motivation.

Andreas Højbjerre, ledende arbejdsmarkedsøkonom i tænketanken KRAKA, mener de langtidslediges udannelsesniveau berettiger, at de søger en bred vifte af job.

- En betydelig del af akutgruppen har ikke særskilte problemer med de formelle kompetencer. Det tyder på, at der også er behov for akademikerjob, som akutjob, siger Andreas Højbjerre.

Han ser frem til at få en afklaring på, hvor mange af de akutledige, der ender på den nye kontanthjælpsordning, hvor alle uanset ægtefælles indkomst og formue kan få understøttelse.

- Der vil vi måske se, at flere ufaglærte ender. Dem med uddannelse vil nok have lettere ved at finde job i sidste øjeblik, lige inden dagpengene løber ud, slutter Andreas Højbjerre.

 

Dagens Gossip