Alle studerende på Teknisk Gymnasium Grenaa skal lære at bekæmpe brande

Teknisk Gymnasium Grenaa giver som noget helt nyt kurser i brandbekæmpelse til alle sine studerende. Dermed vil de, der i fremtiden har en teknisk studentereksamen fra Grenaa, være uddannet til at håndtere pludseligt opståede brande i skolen, på arbejde og i hjemmet.

- På htx arbejder vi meget i værksteder og laboratorier. Det er steder, hvor ild, varme og kemikalier indgår. Derfor er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude, fortæller Bo Winther, der står bag projektet.

De yngste først

Han har søgt midler hos Trygfonden til at dække udgifter til det udstyr, der skal bruges til undervisningen i brandbekæmpelse. Fonden har sagt ja og bevilget de lidt mere end 11.000 kroner, der er behov for. Dermed er Trygfonden med til at sikre, at mange flere unge kan håndtere en brand.

Allerede nu får samtlige studerende på Teknisk Gymnasium Grenaa førstehjælpsbevis, og i første omgang er det de yngste, altså første årgang, der får undervisning i elementær brandbekæmpelse. Om tre år vil alle, der går på htx i Grenaa, kunne yde førstehjælp og kvæle ild.

Der er holdning bag

- Der er ingen krav udefra til os om, at vi skal lære vores studerende førstehjælp og brandbekæmpelse. Det er en holdning, Teknisk Gymnasium Grenaa har til, at man skal kunne hjælpe, når der er behov for det, understreger Bo Winther.

Midlerne fra Trygfonden går til brandslukningsudstyr, for eksempel pulver, vand og CO2. Teknisk Gymnasium Grenaa leverer selv undervisning og lokaliteter til både førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

 

Dagens Gossip