Amagermanden: Politiet offentliggør nu oplysninger i sæd-sagen mod Marcel Lychau Hansen

22/12/2011 20:07

redaktion

Nyheder
Københavns Politi har nu lidt overraszkende valgt at offentliggøre oplysninger i den omtalte sag mod Marcel Lychau Hansen. Sagen handler om at han, også kendt som Amagermanden har bedt sin søn om at anbringe sæd på et kvindeligt offer, og på den måde forsøge at rense ham. Husk at blive ven med os på Facebook - klik her Politiet fortæller nu, at man har sigtet Marcel Lychau Hansen for tilskyndelse til legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Københavns Politi har søgt at holde de nye sigtelser mod Marcel Lychau Hansen uden for offentlighedens søgelys så længe som muligt. Især af hensyn til Byrettens kendelse mandag den 19. december og strafudmålingen torsdag den 22. december, hvor Marcel Lychau Hansen blev idømt livsvarigt fængsel. Men politiet vil nu undgå rygter og misforståelser ved at offentliggøre oplysninger i sæd-dagen. De sigtedes forsvarsadvokater er orienteret om denne proces og har ikke haft indvendinger. - Det kom torsdag aften 15. december til politiets kendskab, at Marcel Hansen angiveligt havde udsmuglet breve og muligvis DNA-materiale fra Vestre Fængsel, hvor han sad i varetægt. Det skete, da der til Nordsjællands Politi i Frederikssund blev afleveret fire breve samt en afklippet spids fra en gummihandske, hvori der tilsyneladende var biologisk materiale, oplyser politiet. - Materialet blev afleveret af en samvittighedsfuld person, hvis identitet Københavns Politi ikke ønsker at redegøre nærmere for. Fredag den 16. december blev der uopsætteligt indledt en efterforskning, hvorefter det indleverede materiale kom til Københavns Politi og Rigspolitiets Kriminaltekniske Center. - Materialet blev hasteundersøgt af retsgenetikere og fingeraftrykseksperter, og det stod allerede fredag klart, at det biologiske materiale bestod af sæd. Lørdag blev det oplyst, at det med samme statistiske sikkerhed, som de DNA-spor, der har været frembragt i retten, var biologiske spor fra Marcel Hansen. Marcel Hansen blev fredag i forbindelse med ransagning af hans celle sigtet for overtrædelse af straffelovens § 245 jf. § 23 tilskyndelse til legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Derudover blev han sigtet for tilskyndelse til bevisforvanskelse jf. straffelovens § 125 jf. § 23. - Marcel Hansen ønskede ikke på det foreliggende grundlag at tage stilling til sigtelsen eller at udtale sig i øvrigt. Under ransagningen blev der sikret effekter med henblik på yderligere undersøgelse. I de udsmuglede breve opfordrede Marcel Hansen sin ældste søn til at begå en forbrydelse, og derefter plante den sigtedes DNA på gerningsstedet eller offeret. For eksempel står der i ét af brevene: Du skal ikke slå nogen ihjel for mig højst slå en eller anden ned og plante Dna. - Politiet anholdt fredag aften Marcel Hansens ældste søn, som blev afhørt, hvorefter han igen blev løsladt. Han blev sigtet for forsøg på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter jf. straffelovens § 245 jf. § 21 og for forsøg på bevisforvanskelse. En ransagning af sønnens bolig tilvejebragte yderligere seks breve og otte gummidutter (afklippede fingre fra gummihandsker). Alle gummidutter var tilsnøret og med et indhold, der er ved at blive undersøgt nærmere, oplyser Københavns Politi. Politiet har på nuværende tidspunkt samlet beslaglagt ti breve og ni gummidutter med indhold. Marcel Hansens søn nægter at have modtaget brevene fra sin far. - Det er vigtigt at understrege, at politiets sigtelse mod sønnen giver ham den rette retsbeskyttelse i forhold til retsplejelovens regler. Det betyder blandt andet, at han har fået beskikket en forsvarer, der deltager i politiafhøringer. I den fortsatte efterforskning har politiet ikke kunnet underbygge, at sønnen har begået en voldsforbrydelse, siger vicepolitiinspektør Jens Møller, der er leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi. Københavns Politi kan på nuværende tidspunkt ikke afgøre, hvornår og hvordan breve og gummidutter er smuglet ud af Vestre Fængsel. Der er dog indikationer på, at det er foregået over en længere tidsperiode. På nuværende tidspunkt kan Københavns Politi ikke give flere oplysninger i sagen, herunder at af- eller bekræfte pressens oplysninger.

Mest læste i dag

field_body_value