Analyse: Østeuropæere er mere arbejdsvillige

Østeuropæisk arbejdskraft er blevet en fast bestanddel af det danske arbejdsmarked. Det skyldes i høj grad, at danske virksomheder har svært ved at finde dansk, kvalificeret arbejdskraft.

Samtidig er østeuropæerne mere fleksible, mere arbejdsvillige og har ikke så meget sygefravær.

Det viser en kortlægning, som Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos) ved Københavns Universitet har foretaget blandt 10.000 danske virksomheder.

Arbejdsmarkedsforsker ved Faos Søren Kaj Andersen siger, at arbejdsgiverne har inddraget østeuropæere som en fast del af arbejdsstyrken.

- I gennemsnit forklarer 75 procent af de adspurgte virksomheder, at østeuropæere er mere fleksible, de er mere arbejdsvillige og er langt mindre fraværende end dansk arbejdskraft, siger Søren Kaj Andersen til Ritzau.

Det er især i brancher som landbrug, udvalgte dele af industrien, bygge- og anlægsbranchen, hotel- og restauration samt i rengøringsbranchen, at østeuropæerne finder arbejde.

Samtidig er østeuropæerne billigere i løn end danskerne. Undersøgelsen viser, at en østeuropæisk arbejder i gennemsnit tjener 128 kroner i timen. Det dækker dog over visse lønforskelle i brancherne.

Eksempelvis får 10 procent af de lavestlønnede i landbrug og skovbrug 85 kroner i timen. Halvdelen af østeuropæerne inden for landbrug og hotel- og restauration får en gennemsnitlig løn på 120 kroner i timen eller mindre.

I udvalgte dele af industrien og i bygge- og anlæg er lønnen højere. Oplysningerne stammer fra virksomhederne, og forskerne tager forbehold overfor, om virksomheder, der ligger klart under lønniveauet, ikke har oplyst om dette.

Det har heller ikke været muligt for forskerne at få oplyst størrelsen på lønnen til østeuropæere, der er udstationeret fra underleverandører. I bygge- og anlægsbranchen er der eksempelvis to udstationerede for hver fastansat østeuropæer.

Generelt for alle brancher er 75 procent af østeuropæerne fastansatte.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip