Analyse: Regionale forskelle på opklaring af indbrud

Sigtelsesprocenten for de fem dårligste kommuner ligger i gennemsnit på 2,9 procent, mens andelen for de fem bedste kommuner ligger på 20,3 procent.

Eksempelvis har en tyv, der begår et indbrud i Ballerup Kommune, en sandsynlighed på under 3 procent for at blive sigtet, mens sandsynligheden er over 22 procent, hvis indbruddet begås i Guldborgsund Kommune.

Analyse viser, at indsatsen mod indbrud, enten er skævt fordelt over landet, eller at effekten af indbrudsindsatsen, er stærkt svingende fra kommune til kommune.

Der kan ligge flere årsager bag disse store forskelle. For eksempel kan typen af indbrud være forskellig, hvilket kan have indflydelse på, om indbruddet er svært eller nemt at opklare.
Undersøgelsen er dog baseret på et stort antal anmeldelser, og der er derfor ingen grund til at formode, at indbrud i bestemte kommuner i gennemsnit skulle være sværere at opklare, end andre.

Uanset årsagerne må borgerne visse steder i Danmark leve med, at indbrud i deres kommune med stor sandsynlig aldrig bliver opklaret.

Undersøgelsen bygger på data fra Danmarks Statistik over indbrud i beboelser i 2011, og du kan se sigtelsesprocenten for din kommune her.