Analyse: Rige danskere rykker fra arbejderne

Arbejderklassen siger i stigende grad mojn til hinanden og omgås aldrig samfundets øverste. Danmark er et klassesamfund, hvor forskellen mellem rig og fattig er stor og klasserne ikke kommer i kontakt med hinanden.

Den nye bog "Det danske klassesamfund" udkommer i dag. Bogen viser via nye analyser fra 1985 til 2009, hvordan Danmark fortsat er et samfund opdelt i klasser, hvor top og bund bevæger sig længere og længere fra hinanden.

Bogen er skrevet af forfatterne, samfundsdebatørerne og økonomerne Lars Olsen, Niels Ploug, Lars Andersen og Jonas Schytz Juul.

Forfatterne betragter arbejderklassen på en ny måde. Den klassiske arbejderklasse, der primært er beskæftiget i industrien og byggeriet udgør kun en fjerdedel af arbejderklassen i dag. Men i dag er arbejderklassen også den klasse, som enten faglært eller ufaglært arbejder med at servicere andre i samfundet og ikke tjener en høj løn.

En anden fjerdel af arbejderklassen udgøres af sosu-assistenter, dagplejere og andre offentligt ansatte. Også lastvognschauffører, telefonsælgere hos TDC og rengøringspersonale er arbejdere, viser bogens analyse.

- 47 procent af de voksne danskere - næsten halvdelen af befolkningen - udgør arbejderklassen. Så mange er faktisk faglærte og ufaglærte lønmodtagere med almindelige job, skriver forfatterne.

Arbejderklassen er faldet fra 58 procent 1985 til 47 procent i 2009, viser bogens analyse. Den absolutte topklasse i samfundet udgøres fortsat kun af en procent af befolkningen, men den øvre middelklasse er vokset fra fire til ni procent. Den absolutte underklasse er også vokset fra 18 til 20 procent.

I stigende grad rykker arbejderklassen til Jylland, hvor arbejderjob flytter til på grund og produktionsomkostninger og lønninger. Og så opstår arbejderjob i Jylland.

Industrien er forsvundet fra Købehavn, hvor mere løntunge lønmodtagere nu dominerer og træffer de beslutninger, som arbejderklassen i Jylland skal leve under.

Underklassen, overklassen og de andre klasser forskanser sig i stigende grad i ghettoer for fattige og rige. De fattige samles på Lolland, Gellerup og Vollsmose - de rige i Hellerup og Gentofte.

Det sætter den traditionelle sammenhængskraft, som er en styrke i Danmark, under pres, lyder en pointe i bogen.

- Ghettodannelsen betyder, at udsatte unge finder sammen i fællesskaber med destruktive normer og æresbegreber. En ung fra underklassen har seks gange højere risiko for at udøve kriminalitet end en jævnaldrende fra højere klasser, skriver forfatterne.

Samtidig med at underklassen synker mere ned i dybet, sker det modsatte for overklassen.

- Når uligheden i det danske samfund er stigende, så skyldes det frem for alt, at overklassen stikker af fra resten af samfundet. I 1985 var den disponible indkomst for et medlem af overklassen 2,4 gange så høj som en fra arbejderklassen, i 2009 var dette steget til 3,9 procent.

- For ti år siden var et medlem af overklassen elleve gange rigere end én fra arbejderklassen - nu er han 14 gange rigere!

Du kan på teste, hvilken samfundsklasse du tilhører på denne SIDE.

Bogen udkommer på Gyldendal.

 

Dagens Gossip