Analyse: Vores næste smartphone er anbefalet af venner

Det viser en ny undersøgelse om det danske smartphone-marked, som YouGov har lavet for Sony Mobile Communications.

Næsten halvdelen spørger venner og familie til råds, når de skal finde informationer om deres næste smartphone, og en tredjedel er mest påvirket af testresultaterne, når købet endeligt skal afgøres.

For mændenes vedkommende er det 39 procent – mod 26 procent af kvinderne – som svarer, at testresultater er mest afgørende for valget, mens venner og familiens anbefalinger er vigtigst for 33 procent af kvinderne – mod 22 procent af mændene.

Undersøgelsen viser også, at samlet set mener hele 89 procent, at de allerede har bestemt sig for, hvilken smartphone de skal have, inden de går ned i butikken.

Mænd ringer, og kvinder sms’er
I YouGov-undersøgelsen for Sony Mobile er der også spurgt til en prioritering af funktioner på smartphones.

Her er det flest mænd med 48 procent, der har det ”at ringe” som første prioritet, mod 38 procent af kvinderne. Til gengæld er der flere kvinder - 43 procent - der har ”SMS” som førsteprioritet mod kun 23 procent af mændene.

Selvom det måske kan synes lidt gammeldags, at vi stadig primært bruger de avancerede smartphones til at ringe og sms’e fra, er vi dog godt på vej med mere avancerede funktioner.

Der er en tendens til, at mændene afprøver flere apps end kvinderne, og der er også flere mænd end kvinder, der har internet- eller Google-søgning som deres førsteprioritet.

Til gengæld er kvinderne mere aktive på sociale netværk via deres smartphone. Her har 32 procent af kvinderne sociale apps blandt deres tre bedste mod 21 procent af mændene.

Det er også ganske overraskende, at det tilsyneladende er kvinderne, der spiller mest på deres smartphone. Her har 31 procent af kvinderne spil som deres tre bedste apps mod 27 procent af mændene.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i januar 2013 i alt gennemført 1014 CAWI-interviews med brugere af smartphones.

 

Dagens Gossip