Antallet af danskere på blodtryksmedicin stiger voldsomt

En opgørelse fra Statens Serum Institut viser således, at antallet af voksne danskere, der behandles med mindst et blodtrykspræparat, er steget fra 510.000 til godt 877.000.

Men medicinen hjælper kun cirka hver tredje blodtrykspatient med at opnå et normalt blodtryk, viser en undersøgelse foretaget blandt 37.000 blodtrykspatienter.

Det skyldes, at den medicinske behandling af blodtryk i Danmark ikke er god nok, mener Maja Skov Paulsen, der står bag undersøgelsen fra Dansk AlmenMedicinsk Database. Hun mener, at der i dag er tale om underbehandling af blodtrykspatienter.

»Mange blodtrykspatienter ville have gavn af større doser medicin og/eller flere forskellige blodtrykspræparater. Når man ikke behandler folk helt ned på de anbefalede blodtryksværdier, er deres risikoreduktion ikke så stor, og så kan der være tale om en falsk tryghed,« siger Maja Skov Paulsen fra Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet til Jyllands-Posten.

Hun fastslår dog, at der kan være en række årsager til, at patienternes blodtryk ikke når langt nok ned.

»Det kan for eksempel handle om, at patienten undlader at tage medicinen eller nedsætter dosis på grund af medicinmodvilje eller bivirkninger. Det kan også være, at lægen er tilbageholdende eller udskriver for små doser,« siger Maja Skov Paulsen.

Forskningslektor på Københavns Universitet og speciallæge, John Brodersen, er imidlertid uenig i, at danske blodtrykspatienter underbehandles. Han mener derimod, at patienterne overbehandles.

»Der er tværtimod tale om overbehandling af en meget stor gruppe af raske, symptomfri mennesker, når vi behandler de mange patienter medicinsk, som kun har et let forhøjet blodtryk. Vi risikerer at gøre mere skade end gavn,« siger John Brodersen til Jyllands-Posten.

 

Dagens Gossip