Antorini: Sydkorea skal lære af vores pædagogik

»Vi ved, at de er optagede af den mangeårige tradition, vi har haft omkring pædagogik. At når vi snakker faglighed, så er det både, at børnene bliver dygtige til fagene, men også at de bliver dygtige til at samarbejde, tænke selvstændigt, bruge et klassefællesskab og på den måde bruge hinanden til, hvordan man tænker nyt omkring emner,« siger ministeren.

Politiken skriver lørdag, at Sydkoreas skoleelever ligger bedst blandt OECD-landene inden for læsning og matematik ifølge PISA-undersøgelsen, men at de både er ulykkelige og umotiverede. I 2011 havde 16 procent af skoleeleverne været udsat for overfald i skoletiden, og antallet af selvmord blandt teenagere er steget så kraftigt, at det i 2009 var den mest almindelige dødsårsag for aldersgruppen.

Derfor skal der indføres et semester i sydkoreanernes skolegang, hvor der fokuseres på elevernes drømme og talenter gennem kreative fag og uden traditionelle eksamener, og det skal ske efter dansk forbillede. Inspirationskilderne er vores 10. klasser, efterskoler og højskoler.

»De er meget optaget af, hvordan vi lærer børn og unge at tænke selvstændigt og bruger det til også at tænke kreativt, tage initiativ, være innovative. Det, jeg også hører fra sydkoreanerne, er, at de har nogle fagligt topdygtige elever med høje ambitioner, men de ved, at de også har brug for de brede kompetencer, som er en del af det danske skolesystem,« siger Christine Antorini.

Ungdomsforsker Noemi Katznelson siger til Politiken, at vi er »ved at skylle de ting, vi er gode til, ud med badevandet« i debatten om mere faglighed i det danske skolesystem. Undervisningsminister Christine Antorini understreger dog, at der skal være plads til både høj faglighed og andre kompetencer.

»Jeg tror, det er vigtigt hele tiden at udvikle en skole, der er både-og. Både har høje faglige ambitioner, og også lærer eleverne at tænke selvstændigt, kreativt, samarbejde og lægge vægt på trivsel. Hvis eleverne trives, så lærer de også mere og vice versa,« siger hun.

»Vi har haft mange år, hvor der ikke har været lige så meget fokus på at løfte eleverne fagligt, og vi kan også se, at der er for mange elever, der ikke får udnyttet deres faglige potentialer godt nok. Det er derfor, vi vil løfte nogle af fagene med flere timer, men det skal være sådan, at det også er en varieret undervisning,« siger undervisningsministeren, der dog ikke tror, det vil være muligt at overføre de danske skoleprincipper direkte til det sydkoreanske system. Lige som vi heller ikke direkte skal overføre andre landes skolesystemer herhjemme.

»Men inspiration fra forskellige lande er altid vigtigt, så vi alle sammen bliver dygtigere.«

 

Dagens Gossip