Bagmandspolitiet rejser tiltale mod netværk af tidligere bankchefer

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i dagligt tale kaldet Bagmandspolitiet - har rejst tiltale for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder og berigelseskriminalitet af særlig grov beskaffenhed mod tidligere direktører og andre dele af den daværende ledelse i ebh bank, Sparekassen Kronjylland og Morsø Sparekasse. Det drejer sig om tiltale mod i alt otte personer.

Det oplyser statsadvokat Jens Madsen, leder af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

»Der er tale om en meget kompleks sag og grundet den store samfundsmæssige betydning har efterforskningen haft meget høj prioritet,« siger statsadvokat Jens Madsen, der understreger, at efterforskningen af den resterende del af ebh Bank komplekset har allerhøjeste prioritet og forventes afsluttet i år.

Tiltalen vedrører kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed med aktier i Vestjysk Bank og i Keops obligationer.

Kursmanipulationen og berigelseskriminaliteten skete ifølge tiltalen ved, at de tiltalte personer indkøbte værdipapirer til sig selv eller nærtstående, hvorefter de fik de involverede pengeinstitutter til at indlægge købs- og salgsordrer til stigende kurser for at hæve kurserne på værdipapirerne til et kunstigt højt niveau. Når dette niveau var nået, lod de ebh fonden eller Sparekassen Morsø Fonden købe værdipapirerne til de forhøjede kurser.

Gerningsperioden er fra den 10. januar til den 20. august 2008.

Sagen. der behandles ved Retten i Hjørring, er en del af et større kompleks, der udspringer af forhold begået i den nu opløste ebh bank a/s.

Der er tidligere afsagt to byretsdomme i komplekset, hvor tidligere ledende medarbejdere i ebh bank og Sparekassen Himmerland er idømt ubetingede fængselsstraffe. Dommene er anket til landsretten og berammet i første halvdel af 2014. Efterforskningen af øvrige banksager

Efterforskningen af de øvrige banksager fortsætter.

"Det prioriteres meget højt at komme til bunds i disse sager, og der er indsat betydelige efterforskningsmæssige og juridiske ressourcer på at løfte den store opgave med at få afgjort disse sager," oplyser Bagmandspolitiet

 

 

Dagens Gossip