Banedanmark forbereder dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens

Selvom udbygningen af jernbanen mellem Vamdrup og Vojens først går i gang til næste år, er Banedanmark allerede gået i gang med forberedelserne.

Banedanmark skal udbygge den 20 kilometer lange strækning mellem Vamdrup og Vojens med et ekstra spor og køreledningsanlæg, så hele banen mellem Fredericia og Tinglev bliver dobbeltsporet. Samtidig opgraderes strækningen til 160 km/t.

Det store anlægsarbejde indebærer desuden udskiftning af broen over Kestrupvej, som ikke er forberedt til to spor, samt ombygning af det eksisterende sikringsanlæg.

I forbindelse med byggeriet udfører Banedanmark desuden en fornyelse af sporskifter i nordenden af Vamdrup station og rensning af ballast under det eksisterende spor på en del af strækningen.

Større kapacitet til både gods og passagerer

Som en del af den europæiske TEN-T (Trans European Network) er strækningen et vigtigt forbindelsesled for især godstrafikken mellem Skandinavien og resten af Europa.

Udvidelse til dobbeltspor vil først og fremmest forbedre kapaciteten for godstransport mellem Skandinavien og resten af Europa og samtidig mindske flaskehalse for både gods- og passagertrafikken i Jylland.

Banen skal være klar til drift i 2015.

 

Dagens Gossip