Beskidt jord bringer København på kant med loven

Fremgangsmåden kritiseres af Dansk Byggeri, der har klaget til både Statsforvaltningen og Natur- og Miljøklagenævnet.

»Den tilladelse til at dumpe jord, som kommunens miljøafdeling har givet By & Havn, er ulovlig,« siger Henrik Fausing, juridisk chef i Dansk Byggeri, til Politiken.

Jorden er forurenet i klasse 3 og 4. Det betyder, at der formentlig er asfalt og måske også olie, kviksølv eller bly i jorden.

»Sådan noget jord skal normalt renses eller lægges på deponi med membran under. Vores medlemmer må ikke bruge det, når de bygger,« siger Henrik Fausing til Politiken.

Københavns Kommunes By & Havn er i gang med at bygge støjvoldene. Kommunen begrunder tilladelsen til at benytte jorden med ønsket om at minimere trafikbelastningen til og fra Prøvestenen, og med, at overskudsjorden er mindre forurenet end Prøvestenens egen jord.

Københavns Kommune skulle, mener en ekspert, som minimum have gennemført en såkaldt VVM-undersøgelse om virkningerne på miljøet.

»Med klasse 3- og klasse 4-jord er der en pligt til at søge en miljøgodkendelse og en VVM-pligt,« siger Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret ved Aarhus Universitet, til Politiken.

Jørgen Lund Madsen, sekretariatschef i miljøafdelingen i Københavns Kommune, oplyser, at sagen nu revurderes.

»Jeg kan godt se, at der kan laves nogle fortolkninger på det her. Sådan en sag skal selvfølgelig være helt i orden. Vi skal følge loven til punkt og prikke. Jeg har derfor bedt om en meget grundig revurdering hurtigst muligt,« siger Jørgen Lund Madsen til Politiken.

 

Dagens Gossip