Bilka-lov skal sikre bymidte og kyster

05/04/2013 11:00

BNB

Nyheder

Mest læste i dag

De små forretninger i de danske bymidter skal myldre af kunder, den danske natur skal have plads til at blomstre, og turisterne skal fortsat søge mod Danmarks kyster. Det er noget af det, regeringen vil sikre med stramningen af planloven, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten fredag.

Med opbakning fra Enhedslisten og de Konservative er planloven blevet ændret, så det blandt andet ikke bliver muligt for store varehuse, som for eksempel Bilka, at opføre nye udvalgsvarebutikker på over 2.000 kvm uden for bymidten, med undtagelse af Odense, Aalborg, Esbjerg, Aarhus og København.

Det skal blandt andet sikre et varieret butiksliv i byerne og sikre udkantsområderne korte transportafstande til indkøbsmuligheder, siger Enhedslistens miljøordfører, Per Clausen, til Jyllands-Posten.

Stramningen af planloven får De Samvirkende Købmænd, som er brancheforening for omkring 1.300 købmandsejede supermarkeder, til at juble. Her mener administrerende direktør John Wagner, at det er en stor sejr for det lokale butiksliv, både for midtbyen og for oplandets detailhandel.

Og loven har ikke kun til hensigt at fremme lokal detailhandel. Den skal også beskytte naturen og de danske kystområder, så Danmark fortsat er et foretrukket rejsemål for turister.

Det skal gøres ved at ophæve en række særregler i 29 kommuner, som har haft ekstra mulighed for at give tilladelse til at bygge indenfor kystnærhedszonen med miljøminister, Ida Aukens, tilladelse.

Nu får kommunerne i stedet mulighed for at tillade mere erhverv og byggeri på en række andre områder, for eksempel at bygge gamle institutionsbygninger om til boliger. En ændring Landdistrikternes Fællesråd mener, er vigtig for at sikre udvikling i landdistrikterne og måske føre arbejdspladser med sig, siger formand Steffen Damsgaard til Jyllands-Posten.