Billigere og mere pålidelige vindmøller på vej

17/01/2013 17:36

John Meyer

Nyheder
Forskningsprojektet er et samarbejde mellem EMD International A/S, Aalborg Universitet og Højteknologifonden. - Visionen med forskningsprojektet er at udvikle en metode, der gør det muligt at bestemme belastningen på den enkelte vindmølle allerede i planlægningsfasen, hvor placeringen endnu ikke er endelig fastlagt. Derved kan risikoen for vindmølleejerens investering reduceres, fortæller erhvervspostdoc Henrik Stensgaard Toft fra Aalborg Universitets Institut for Byggeri og Anlæg, som bliver hovedperson i projektet. Før en vindmølle bliver stillet op, bliver der regnet på, hvor stærk møllen skal være for at holde til vindbelastningen på den givne placering. Vindmøllefundament, tårn og vinger er kostbare investeringer, så det kan blive dyrt for vindmølleejeren, hvis styrkebehovet over- eller undervurderes. Den enkelte vindmølle, der opsættes i en vindmøllepark, skal altid opfylde lovgivningens rammer. Der er bl.a. regler for højde, støj og afstand til naboer. Inden for disse rammer placeres vindmøllerne normalt, så den største energiproduktion opnås. Først herefter undersøger man, hvor stor belastning der vil være på møllen ved den pågældende placering. Det øger usikkerheden for vindmølleejerens investering. Færre fejl I forbindelse med opsætningen af vindmøller foretager man normalt målinger af vindforholdene. Målingerne foretages dog kun i en kort periode på måske et-to år, hvilket normalt giver en betydelig usikkerhed på de bestemte vindforhold set over møllens levetid på 20 år. Denne usikkerhed mangler i dag i vurderingen af belastningen på vindmøllen. Lykkes det at udvikle den nye metode, kan der bedre tages højde for usikkerheden, så risiko for svigt og havari af vindmøllerne reduceres.

Mest læste i dag

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem EMD International A/S, Aalborg Universitet og Højteknologifonden.

- Visionen med forskningsprojektet er at udvikle en metode, der gør det muligt at bestemme belastningen på den enkelte vindmølle allerede i planlægningsfasen, hvor placeringen endnu ikke er endelig fastlagt. Derved kan risikoen for vindmølleejerens investering reduceres, fortæller erhvervspostdoc Henrik Stensgaard Toft fra Aalborg Universitets Institut for Byggeri og Anlæg, som bliver hovedperson i projektet.

Før en vindmølle bliver stillet op, bliver der regnet på, hvor stærk møllen skal være for at holde til vindbelastningen på den givne placering. Vindmøllefundament, tårn og vinger er kostbare investeringer, så det kan blive dyrt for vindmølleejeren, hvis styrkebehovet over- eller undervurderes.

Den enkelte vindmølle, der opsættes i en vindmøllepark, skal altid opfylde lovgivningens rammer. Der er bl.a. regler for højde, støj og afstand til naboer. Inden for disse rammer placeres vindmøllerne normalt, så den største energiproduktion opnås. Først herefter undersøger man, hvor stor belastning der vil være på møllen ved den pågældende placering. Det øger usikkerheden for vindmølleejerens investering.

Færre fejl

I forbindelse med opsætningen af vindmøller foretager man normalt målinger af vindforholdene. Målingerne foretages dog kun i en kort periode på måske et-to år, hvilket normalt giver en betydelig usikkerhed på de bestemte vindforhold set over møllens levetid på 20 år. Denne usikkerhed mangler i dag i vurderingen af belastningen på vindmøllen. Lykkes det at udvikle den nye metode, kan der bedre tages højde for usikkerheden, så risiko for svigt og havari af vindmøllerne reduceres.