Biskopper skal sige farvel efter højst ti år

»Med lovforslaget styrker vi demokratiet i folkekirken. Biskopperne vælges jo demokratisk af præster og menighedsrådsmedlemmer, og med lovforslaget sikrer vi, at der mindst hvert tiende år er en demokratisk proces i stiftet - med al den gode debat, der følger med,« siger kirkeminister Manu Sareen (R).

I dag kan den enkelte biskop, når vedkommende er valgt, sidde som tjenestemand til pensionsalderen, der er 70 år. Ideen om at ansætte biskopperne tidsbegrænset er ikke ny. Tilbage i 2008 anbefalede en arbejdsgruppe, at biskopper blev ansat for en periode på 12 år.

Manu Sareen vurderer, at en valgperiode på ti år er passende. De ti år betyder, at en biskops valgperiode vil række ind i mindst tre valgperioder for stiftets menighedsråd, og det giver biskoppen god tid til at lære sit stift at kende. En valgperiode på ti år vil desuden sikre, påpeger ministeren, at bispeembedet ikke politiseres unødigt af valgkampe med korte intervaller. Derfor skal valgperioden ikke være kortere.

»Med tidsbegrænset ansættelse sikrer vi, at der hele tiden sker en fornyelse i rækken af indflydelsesrige biskopper - uden at det går ud over kontinuiteten. Jeg er sikker på, at det vil være en gevinst for folkekirken,« siger Manu Sareen og understreger, at lovforslaget ikke skal opfattes som en kritik af de nuværende ti biskopper.

»Jeg har et fint samarbejde med biskopperne, som jeg synes gør et godt stykke arbejde. Men det ændrer ikke ved, at det bedste for folkekirken er, at biskopperne fremover kommer til at arbejde på betingelser, som minder lidt mere om dem, som gælder for andre vigtige og ansvarsfulde hverv i samfundet,« siger han og uddyber:

»Biskopperne er jo aflønnet af alle skatteydere i landet, og derfor bør vi sikre, at rammerne for ansættelserne er rimelige og forståelige for alle. Og jeg kan faktisk ikke se et eneste godt argument for, at man skal være biskop på livstid, når man en gang er valgt,« siger Manu Sareen.

Lovforslaget kommer ikke til at berøre de nuværende biskopper.

 

Dagens Gossip