Bitter strid overskygger erstatning til metronaboer

Det fortæller områdets beboerrepræsentant, Kaj Larssen, efter fredagens melding om, at støjplagede naboer til metrobyggeriet til sammen kan se frem til erstatninger på omkring 100 millioner kroner for den aften- og nattestøj, som byggeriet vil forårsage.

Fredag nåede Ekspropriationskommissionen frem til, at naboerne til byggeriet skal have erstatning, og Metroselskabet valgte altså at tilslutte sig beslutningen.

»Det helt store kritikpunkt fra os er kriterierne for at være støjplaget eller ej. Det har Metroselskabet lagt beslag på i forhold til de støjkort, de har lavet. Det betyder, at mere end hver tredje beboer ved Marmorkirken slet ikke kommer i betragtning til nogen form for erstatning,« siger Kaj Larssen, der kalder området ved Marmorkirken for en resonanskasse i forhold til støjen fra metroarbejdet.

Ifølge Kaj Larssen er grundlaget for Metroselskabets kommende erstatninger »decideret misvisende«.

»Det er ganske enkelt i strid med almindelig praksis i forhold til, hvem der skal vurdere. Man kan ikke som genevolder gå ind at vurdere, hvorvidt man volder gener for andre. Det hænger ikke sammen. Ideelt set havde man fulgt Miljøstyrelsens retningslinjer for støjudregninger, og det har Metroselskabet ikke gjort med disse kort over støjen,« siger Kaj Larssen.

Metroselskabet har konkret ændret sin opgørelse over støjbelastningen fra at have fokus på døgnets mest støjbelastede tidspunkt, hvilket er i tråd med miljømyndighedernes praksis, til en opgørelse, der fokuserer på gennemsnitlig støj over en længere periode.

Metroselskabet administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen, afviser at pynte på støjen og opfinde nye målemetoder for, at færre naboer til metrobyggeriet tildeles erstatning i forbindelse med udvidet arbejdstid på metrobyggeriet.

»Der har desværre bredt sig en misforståelse om, at den måde, vi gør det på, er ringere for naboerne end den måde, det ville se ud på, hvis vi brugte Miljøstyrelsens retningslinjer. Og det er ikke rigtigt. Der er flere naboer, der bliver berettiget til erstatning med vores metode. Vores eksterne støjrådgivere siger, at det her stiller naboerne bedre,« siger Henrik Plougmann Olsen.

Det er naboer, som har måttet finde sig i aften- og nattestøj på henholdsvist 55 og 60 decibel, som tilkendes erstatning. Det svarer til et lydniveau mellem normal kontorstøj og almindelig samtale.

Metroselskabet skønner, at mellem 2.000 og 2.500 husstande kan få en erstatning på mellem 1.750 og 20.000 kroner om måneden skattefrit.

Det betyder ifølge Metroselskabet, at en familie i en støjplaget lejlighed med mere end fire værelser ved Marmorkirken kan se frem til at få 300.000 skattefrie kroner i erstatning for hele perioden, hvor byggeriet pågår.

Det reelle erstatningsbeløb er kun på 70 millioner kroner. De resterende 30 millioner går til en nabopulje til at dække særlige aflastningsfaciliteter og en pulje til aflastningsboliger, som borgere kan besøge i perioder med meget larm

Ifølge Metroselskabets beregninger vil det betyde omkring 30.000 kroner i gennemsnit per husstand.

 

Dagens Gossip