Blodproppatienter behandles for sent på Sjælland

Det sker, selvom transporttiden til Roskilde Sygehus er tættere på for mange patienter.

»Det er uforsvarligt at udsætte patienterne for en unødvendig lang transporttid ved at transportere dem helt til Rigshospitalet, når fagligheden også er til stede på Roskilde Sygehus,« siger borgmesteren.

I 2012 blev under halvdelen af de 441 patienter fra Region Sjælland, der havde en stor blodprop i hjertet, behandlet inden for de maksimalt tilladelige 120 minutter, oplyser Roskilde Kommune i en skriftlig besked. Her står der også, at stort set ingen patienter nåede frem inden for de anbefalede 90 minutter.

Behandling på Roskilde Sygehus vil ifølge en 2012-undersøgelse fra Rigshospitalet og Dansk Sundhedsinstitut (i dag KORA) reducere transporttiden med 49 minutter ved landtransport og dermed være med til at redde menneskeliv. Derfor har Region Sjælland bedt Sundhedsstyrelsen om tilladelse til at behandle akutte blodpropper på Roskilde Sygehus, men har fået afslag.

»Tidsfaktoren til behandlingsstedet er helt afgørende for både at højne chancen for overlevelse og minimere følgekomplikationer, og derfor vil et enigt Roskilde Byråd på det kraftigste anmode Sundhedsministeren om at tage Sundhedsstyrelsens afslag op til revision,« siger Joy Mogensen.

Sundhedsstyrelsen begrunder blandt andet sit afslag med manglende tilstedeværelse af hjertekirurger på Roskilde Sygehus.

Men det argument køber Roskildes borgmester ikke.

»Roskilde Sygehus har en særdeles anerkendt hjerteafdeling. Desuden viser internationale undersøgelser, at det kun er hver 1.000 blodpropspatient, der får brug for en hjertekirurg, mens tidsfaktoren til gengæld er helt afgørende,« siger Joy Mogensen.

Roskilde Byråd besluttede onsdag at sende et brev til sundhedsminister Astrid Krag (SF) for at få omgjort Sundhedsstyrelsens afslag på behandling af akutte blodpropper på Roskilde Sygehus. Byrådet har også tilsluttet sig et udkast til et brev fra alle 17 borgmestre i Region Sjælland med det samme budskab.

 

Dagens Gossip