Blodproppatienter behandles for sent på Sjælland

Det sker, selvom transporttiden til Roskilde Sygehus er tættere på for mange patienter.

»Det er uforsvarligt at udsætte patienterne for en unødvendig lang transporttid ved at transportere dem helt til Rigshospitalet, når fagligheden også er til stede på Roskilde Sygehus,« siger borgmesteren.

I 2012 blev under halvdelen af de 441 patienter fra Region Sjælland, der havde en stor blodprop i hjertet, behandlet inden for de maksimalt tilladelige 120 minutter, oplyser Roskilde Kommune i en skriftlig besked. Her står der også, at stort set ingen patienter nåede frem inden for de anbefalede 90 minutter.

Behandling på Roskilde Sygehus vil ifølge en 2012-undersøgelse fra Rigshospitalet og Dansk Sundhedsinstitut (i dag KORA) reducere transporttiden med 49 minutter ved landtransport og dermed være med til at redde menneskeliv. Derfor har Region Sjælland bedt Sundhedsstyrelsen om tilladelse til at behandle akutte blodpropper på Roskilde Sygehus, men har fået afslag.

»Tidsfaktoren til behandlingsstedet er helt afgørende for både at højne chancen for overlevelse og minimere følgekomplikationer, og derfor vil et enigt Roskilde Byråd på det kraftigste anmode Sundhedsministeren om at tage Sundhedsstyrelsens afslag op til revision,« siger Joy Mogensen.

Sundhedsstyrelsen begrunder blandt andet sit afslag med manglende tilstedeværelse af hjertekirurger på Roskilde Sygehus.

Men det argument køber Roskildes borgmester ikke.

»Roskilde Sygehus har en særdeles anerkendt hjerteafdeling. Desuden viser internationale undersøgelser, at det kun er hver 1.000 blodpropspatient, der får brug for en hjertekirurg, mens tidsfaktoren til gengæld er helt afgørende,« siger Joy Mogensen.

Chef for Sundhedsstyrelsens afdeling Sygehusbehandling og Beredskab, Søren Brostrøm, understreger fredag, at Roskilde Sygehus ikke er et højtspecialiseret hjertecenter.

»Sygehuset har ikke de ting, som vi kræver af et højtspecialiseret hjertecenter. Sygehuset er godkendt til at foretage ballonudvidelser på planlagte patienter, og det er altså en helt, helt anden patientgruppe. Selv hvis det er komplicerede patienter, skal de planlagte operationer videre til Rigshospitalet,« siger Søren Brostrøm og fortsætter:

»Dødeligheden, selv ved optimal behandling, er på omkring seks procent ved akut stor blodprop. Når vi snakker om planlagte ballonudvidelser er den nede i promillestørrelse«.

Roskilde Byråd besluttede onsdag at sende et brev til sundhedsminister Astrid Krag (SF) for at få omgjort Sundhedsstyrelsens afslag på behandling af akutte blodpropper på Roskilde Sygehus. Byrådet har også tilsluttet sig et udkast til et brev fra alle 17 borgmestre i Region Sjælland med det samme budskab.

Fredag siger Astrid Krag i en skriftlig besked, at det er Sundhedsstyrelsen, der har ansvaret for planlægningen af sundhedsvæsenet og navnlig opgavefordelingen mellem landets sygehuse.

»Jeg vil også sige klart, at jeg som sundhedsminister hverken har mulighed for eller ønske om at tilsidesætte en sundhedsfaglig afgørelse med risiko for at forværre blodproppatienters overlevelsesmuligheder i Region Sjælland,« siger hun.

På mandag deltager Sundhedsstyrelsen i et møde med regionsrådet for at diskutere baggrunden for afslaget på ansøgningen om at udføre behandling af akutte blodpropper på Roskilde Hospital.

 

Dagens Gossip