Bøder: Patienter må punge ud for sygehus-pjæk

Husk din aftale på sygehuset, for bliver du væk uden at melde afbud, koster det en bøde.

Region Midtjylland og Region Syddanmark indfører fra sommer gebyrer for patienter, som bliver væk fra behandlinger og operationer på udvalgte afdelinger på de to regioners sygehuse.

- Vi har i snart 10 år talt om muligheden, og nu skal vi afprøve den i praksis. Vi skal have testet, om vi på den måde kan nedbringe antallet af udeblevne patienter, siger Bent Hansen (S), formand for Region Midtjylland.

Selv om udeblevne patienter koster millioner af kroner, har ingen regioner hidtil gjort brug af muligheden for at indføre gebyrer. Det til trods for at både den tidligere og nuværende regering har presset på.

Men ved de seneste økonomiforhandlinger mellem Sundhedsministeriet og Danske Regioner, indvilligede de to jyske regioner i at indføre en forsøgsordning.

På forhånd forudser begge regioner dog, at ordningen bliver svær at administrere.

- Dybest set var vi helst fri, fordi det risikerer at give en masse administrativt bøvl med at inddrive pengene. Hvor stor skal bøden være, og skal vi sende kongens foged, hvis folk ikke betaler?, siger Bent Hansen, som hellere vil satse på at udbrede brugen af sms-påmindelser.

Forsøgsordningen kommer i Region Syd til at omfatte rygcentret i Middelfart, mens Region Midtjylland har udtaget tre afdelinger i henholdsvis Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenheden Midt.

Cheflæge Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest, siger, at det ganske rigtigt er et problem, når patienter udebliver, fordi operationsstuer og personale dermed ikke benyttes i fuldt omfang.

- Men det sker også, at vi er overbookede og har ventetid. I de situationer kan en udebleven patient faktisk betyde, at vi indhenter ventetiden, siger Jens Friis Bak.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) udtaler i en mail til Ritzau, at hun har forståelse for regionernes bekymringer:

- Derfor er det vigtigt at slå fast, at der er tale om et forsøg, som skal evalueres, så vi kan justere ting, der eventuelt skulle vise sig ikke at fungere.

/ritzau/

 

.

Dagens Gossip