Børn flytter ind på plejecenter

Pladsmangel i den aldersintegrerede daginstitution Højby Børnehus, som siden nytår har haft 117 børn fordelt på Dragehuset og Farveladehuset, gav dagtilbudsleder Hanne Flink ideen til at kontakte naboen, Plejecentret Solvognen for at høre, om det i forvejen tætte samarbejde med jævnlige besøg af børn på plejecentret måske kunne udvides en periode.

Det er nu blevet til en aftale om, at 26 af de ældre børn i fem-seks-års alderen hver tirsdag og torsdag opholder sig i Hus 3 og Hus 5 på Solvognen, som regel kun om formiddagen i tidsrummet 9-12, men skulle det være dårligt vejr, kan de benytte lokalerne til klokken 15.

Ellers er det meningen, børnene tager hjem til Højby Børnehus og tilbringer eftermiddagen i det fri.

Huse med god plads

- Vi er glade for, at vores samarbejde har kunnet udbygges på denne måde, og det er vores klare opfattelse, at det er til glæde for både børnene og beboerne, siger Hanne Flink, som selv er til stede som den ene af pædagogerne.

Børnene er så store, at de dels kan lide at passe sig selv og lege sammen og ikke behøver blive aktiveret hele tiden og samtidig nyder de den stilhed og de store rum, som plejecentret giver dem.

- Vi er normeret til 100 børn fordelt på to huse og med ekstra 17 børn indskrevet har der virkelig været pres på. Vi har undersøgt mulighederne for at bygge en pavillon, men det vil blive for dyrt, og jeg forventer også, at merindskrivningen ophører i andet halvår, siger Hanne Flink.

Flere af børnene har mødt mormor, som arbejder på plejecentret eller oldemor, som bor her. Samarbejdet mellem Højby Børnehus og Solvognen er ikke af ny dato.

Gennem adskillige år er både vuggestuebørn og børnehavebørn kommet fast på besøg på plejecentret, tidligere mest ved højtiderne for at synge eller optræde for de ældre, men de senere år handler det om at synge sammen med beboerne.

På samme måde giver de faste besøg af børnehavebørnene også mulighed for dialog på tværs af generationer. Josefine og Sofie, der begge er fem år, sidder for eksempel denne formiddag og sætter bogstaver på en plade og synger ABC-sangen, mens Jette Vinge, der er 91 år, nyder selskabet og nynner med.

- Det er dejligt selskab, jeg er rigtig glad for, at børnene er her, siger Jette Vinge.

- Alle liver mere op, når børnene er her, ja det er da lige før, de gamle her bliver yngre af børnenes besøg, siger social- og sundhedsassistent Rikke Nielsen fra Hus 3.

Og skulle der være lidt for højt et støjniveau, når børnene farer rundt på gangene, kan beboerne gå ind i egen lejlighed og lukke døren. Der er 12 beboere i hvert af de fem huse/afdelinger på Solvognen.

Daginstitution på plejecenter ophører formentlig til juni eller juli, når de ældste børn skal starte i børnehaveklasse og fraflytter Højby Børnehus, men samværet og samarbejdet på tværs af institutioner og generationer – det fortsætter helt sikkert.

 

Dagens Gossip