Børsting drømmer om nyt gigant-forbund

LO og FTF kan være fortid inden for en kort årrække. Hovedorganisationernes formænd taler nu om at skabe en spritny hovedorganisation med et helt nyt sekretariat.

I et stort interview med Newspaq tager LO-formand Harald Børsting bladet fra munden og melder sig klar til at arbejde henimod én stor slagkraftig organisation med 100 forbund og halvanden million lønmodtagere.

- Vi skal skabe et nyt grundlag for en hovedorganisation, som forbundene synes er sjovt at være medlem af, siger Harald Børsting til Newspaq.

Det er dog ikke nok bare at slå pjalterne sammen, der skal mere til, mener Børsting.

- Den smule gevinst ved at lægge de to nuværende sekretariater sammen og være uforandrede giver ingen mening, siger han.

Hver fjerde lønmodtager har forladt forbundene under LO i løbet af de seneste otte år. Og i dag er der knap 900.000 medlemmer.

Fortsætter tilbagegangen med et par procent om året kommer LO i fare at miste sin legalitet i forhold aftalesystemet, erkender Harald Børsting.

Og den nye treårige fælles oplysningskampagne 'Er du OK?' er et modtræk til den voksende uvidenhed i befolkingen om fagbevægelsens sikring af for eksempel mindsteløn, pension og rettigheder.

LO og FTF's sekretariater er i øjeblikket i gang med at udarbejde en række fælles holdninger og løsningsforslag inden for 'beskæftigelsesområdet', udviklingen af den danske 'flexicurity-model' og EU's regulering af arbejdsmarkedet.

Mellem møder i Bruxelles siger FTF-formand Bente Sorgenfrey, at hun også ser mulighed for synergi-effekter i samarbejdet med LO. Men også med akademikernes hovedorganisation AC.

- Jeg vil ikke udelukke, at vi ude i fremtiden etablerer en helt ny hovedorganisation på tværs af de tre organisationer. Og vi har også på vores kongres besluttet, at vi skal afsøge mulighederne for et tættere samarbejde med LO.

En samlet hovedorganisation kan også være fornuftig i forhold til at råbe dele af det politiske landskab op, som ikke nærer de varmeste følelser for fagbevægelsen.

Men den største fare ved at pensionere LO efter hundrede år og FTF efter 60 år er, at medlemmerne føler, de mister deres identitet i en ny organisation. Det kan forhindre realisering af en ny organisation, siger arbejdsmarkedsforsker, professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

- Medlemmerne kan komme til at føle, at de får udvisket deres faglige profil, hvad enten man er politibetjent eller socialpædagog. Man kan føle, at hvis det bliver en stor fælles organisering, at man ikke længere kan dyrke sin faglige identitet. Så projektet kan risikere at blive modarbejdet nedefra, siger han.

Han påpeger, at der i dag er alt for stor forskel på, hvad LO-medlemmer og AC-medlemmer, synes. Det blev understreget, da forhandlingsfællesskabet i KTO forleden for første gang nogensinde ikke kunne udtale fælles lønkrav til overenskomstforhandlinger med de offentlige arbejdsgivere.

Henning Jørgensen mener alligevel, at en ny stor hovedorganisation vil kunne sparke flere døre ind og sikre medlemmerne bedre vilkår. Det bliver bare ikke inden for de næste fem år.

- Men jeg tror, det kommer. Og jeg synes, det er en god ide, at slå LO og FTF sammen. Men man skal altid huske på, at det er medlemmerne, der ejer fagforeningerne. Så man skal have lange diskussioner i medlemskredsene, før der kan træffes konkrete beslutninger, siger Henning Jørgensen.

 

Dagens Gossip