Bonus skal sikre syge bedre behandling

Sådan lyder tilbuddet i et nyt forslag fra Venstre i Region Hovedstaden, som vil bruge økonomiske incitamenter til at sikre syge en bedre behandling på regionens hospitaler. Det skal ske ved at indføre et kvalitets-takstsystem, som belønner de afdelinger, der lever op til fastsatte mål, skriver Berlingske.

Det kan for eksempel være mål for ét-, tre- eller fem-årsoverlevelse for kræftsygdomme, for genindlæggelser eller for korrekt og hurtig behandling af akut syge.

»Man kan blandt andet se, at der i løbet af vinteren har været rigtigt mange medicinske patienter på gangene, og også når det gælder psykiatrien, kan der være et behov for at få sat fokus på kvaliteten. Her kan økonomi være et godt instrument, så afdelinger, som for eksempel er gode til at undgå genindlæggelser, takseres højere end afdelinger, som ikke er,« siger Venstres spidskandidat til regionsvalget Martin Geertsen (V).

Ifølge forslaget vil Venstre opstille faglige og kliniske kvalitetsmål for de enkelte afdelinger såvel inden for psykiatrien som den del af sundhedsvæsenet, som behandler fysiske sygdomme. Målsætningerne kommer til at gælde både for de offentlige hospitaler og privathospitalerne, som regionen samarbejder med.

Samtidig skal afdelingerne løbende offentliggøre oplysninger om kvaliteten af deres behandling på en hjemmeside. På den måde kan både borgere og beslutningstagere følge med, ligesom det vil presse ledelserne på de enkelte afdelinger til at følge op og eventuelt styrke de områder, hvor resultaterne halter efter målene, vurderer Venstre.

Det understreges også, at den økonomiske belønning til afdelingerne ikke skal gå til højere løn, blomster eller bio-billetter til den enkelte medarbejder, men til uddannelse og forskning til gavn for patienterne.

Forslaget fra Venstre kommer, efter at der i årevis primært har været fokus på at få behandlet flest mulige patienter og få de kortest mulige ventetider. På det seneste har dagsordenen, både i regionerne og hos de centrale sundhedsmyndigheder, dog også gået på, hvordan man kan løfte kvaliteten.

Hos Socialdemokraterne i Region Hovedstaden erklærer man sig enige med Venstre i, at der skal findes nye måder at belønne god kvalitet på. Men partiet er også skeptisk over for det konkrete udspil, som man mener »lugter lidt af, at det er vigtigere at måle og offentliggøre ting på en hjemmeside frem for reelt at sikre god kvalitet for patienterne«.

Socialdemokraterne frygter, at det kan ende med, at lægerne fravælger de meget alvorligt syge patienter og de komplicerede forløb.

»Det må ikke blive sådan, at ingen tør behandle de patienter, som er så dårlige, at de ikke kan sikres mange overlevelsesår, hvis afdelingerne derved får minuspoint og bliver straffet på deres økonomi. Det er der set mange eksempler på i USA,« siger partiets spidskandidat Sophie Hæstorp Andersen (S).

Bonusordninger er allerede så småt på vej ind i det danske sundhedsvæsen, primært med det formål at få mange patienter hurtigt gennem forløbet.

I Region Syddanmark kan afdelinger få en bonus på 100.000 til 400.000 kroner, hvis de får flere end 60 procent af patienterne til forundersøgelse inden for 14 dage. Afdelingerne kan også få en bonus, hvis de inden for et år øger andelen af hurtigt undersøgte patienter med flere end ti procentpoint. Pengene går typisk til efteruddannelse eller kurser.

Lægeforeningen er positiv over for brugen af incitamenter, og formand Mads Koch Hansen kalder forslaget fra Venstre i Region Hovedstaden »meget spændende«.

»Vi har efterlyst, at man også bringer kvalitetsdata i spil, og den type mål, vi ser hér, er klinisk relevante og vigtige for patienterne. Det kan være fornuftigt at måle på så hårde parametre som overlevelse for kræft, fordi man på den måde får analyseret på hele behandlingskæden. Det nytter jo ikke, at man er hurtig til at udrede folk, hvis man så giver dem den forkerte behandling. Det vil være godt at få nogle erfaringer på dette felt,« siger Mads Koch Hansen.

 

Dagens Gossip