Borgere i Vejle kan nu købe ekstra hjælp

Bagning og syltning, lidt ekstra rengøring, strygning af tøj, afhentning af medicin, havehjælp, by- og ferieture eller hjælp til at lufte hunden… Dette er blot eksempler på nogle af de ydelser, som du nu kan købe hos Vejle Kommune, hvis du allerede modtager praktisk hjælp eller pleje fra kommunen.
Vejle Kommune har som en del af frikommuneprojektet valgt at udfordre nuværende praksis og kan som landets første kommune tilbyde tilkøbsydelser til borgere på plejecentre eller i hjemmeplejen, som ønsker at betale for at få løst opgaver, som ellers ikke ville blive løst, eller tidligere skulle købes andetsteds.

Tilkøbsydelser er ydelser, som kommunen ikke tilbyder i dag, og som ikke er en del af den hjælp, som borgeren allerede modtager, men som borgeren kan vælge selv at betale for. I forhold til rengøring gælder det, at det serviceniveau, som kommunen har fastsat i forhold til den enkelte borgers behov, fortsat bliver overholdt. Ekstra rengøring er et supplement, som borgeren kan tilkøbe.

Træder i kraft 1. marts
Formanden for Seniorudvalget, Lone Myrhøj, er glad for ministeriets beslutning:

- Vi har længe ønsket at give borgerne denne servicemulighed, siger Lone Myrhøj. I praksis betyder det, at hvor borgerne tidligere skulle købe sig til ekstra hjælp ”ude i byen, kan de nu købe den hos kommunen. Fritagelsen for reglerne betyder også, at vi på fritvalgsområdet i hjemmeplejen bliver sidestillet med private leverandører. Og det betyder en forbedret service til borgerne, som nu kan få udført alle opgaver af én og samme leverandør, siger udvalgsformanden

- Næste skridt er at få sat forsøget ordentligt i gang, og der er nu sat i gang i en intern proces. Vi forventer derfor, at borgerne kan købe tilkøbsydelser fra 1. marts 2013. Der er ved at blive udarbejdet informationsmaterialer til borgerne, som fortæller, hvilke ydelser man kan købe, priser, betaling mv., fortæller Anette Styrup Bang, der er chef for Senior Service Drift i Vejle Kommune.

Kommunen må ikke tjene på det
Vejle Kommune skal i forsøgsperioden, som løber frem til og med 31. december 2015, sikre en rigtig prisstruktur, bl.a. må kommunen ikke opnå en økonomisk fortjeneste ved at sælge de nye ydelser.

Folketinget godkendte allerede 12. juni 2012 frikommuneforsøget med tilkøbsydelser, men kommunerne skulle efterfølgende søge om fritagelse hos Social- og Integrationsministeriet og dokumentere en række krav.

Frikommuneforsøget er sat i søen som en del af Vejle Kommunes frikommuneprojekt. Fra 1. januar 2012 har Vejle Kommune fået større frihed til selv at bestemme, hvordan opgaverne skal løses uden stramme statslige regler. Regeringen har udpeget Vejle som én af de i alt 9 frikommuner. Målet er at bløde op på bureaukratiet for i stedet at forenkle og afbureaukratisere regler og procedurer.

 

Dagens Gossip