Brug de lukkede folkeskolebygninger

I 2011 blev det besluttet at lukke 121 folkeskolebygninger. Her et år efter viser en ny gennemgang, at hver tredje af bygningerne stadig står tom.

Samme tendens i 2012
Ifølge Lokale og Anlægsfondens rundspørge til alle landets kommuner blev det i år besluttet at lukke 38 folkeskolebygninger.

Tallene betyder, at der fortsat står – og kommer til at stå – ubenyttede folkeskolebygninger, hvor der tidligere var liv og lys. De mange tomme kvadratmeter sætter ofte et trist skær over mindre landsbyer.

Derfor foreslår Lokale og Anlægsfonden, at der arbejdes på at skabe eksempler på ny brug af de lukkede folkeskolebygninger.

Efterspørgsel på rum til idræt og kultur
I mange byer er der efterspørgsel på rum til idræt og kulturaktiviteter. Men kun i én af de 159 folkeskolebygninger, som landets kommuner i 2011 og 2012 har besluttet at lukke, er der planer om primært at skabe rum til idræt. Kun fire af bygningerne forventes at blive brugt til kulturelle formål i stedet for skoleundervisning.

Lokale og Anlægsfonden har allerede medvirket til at realisere en omdannelse af en nedlagt folkeskolebygning, og er i samarbejde med flere mulige støttemodtagere. Men da der er talrige muligheder, for at udvikle den store tomme bygningsmasse til nye brugere, er Fonden stadig meget interesseret ,i at høre fra potentielle ansøgere, til denne type af projekter.

Gerne i dialog
- Lokale og Anlægsfonden indgår gerne i dialog og samarbejder med kommuner, der kan se nye muligheder i de lukkede folkeskolebygninger. Det handler om at finde spændende og kreative løsninger, der kan ændre bygningernes formål og genskabe bygningernes værdi for lokalsamfundene, siger Torben Frølich, direktør for Lokale og Anlægsfonden.