Byggeriet glad for skærpede krav på erhvervsuddannelser

Arbejdsgiverorganisationen er især begejstret over, at regeringen vil give erhvervsuddannelser mere status og stille skrappere karakterkrav til de unge, der ønsker at blive optaget på uddannelserne.

»Det er meget positivt, at regeringen har ambitioner på erhvervsuddannelsernes vegne. Det lægger op til at indføre adgangskrav på erhvervsuddannelserne. For at blive en god håndværker skal man også kunne læse og regne. Det er på tide, vi får slået det fast,« siger administrerende direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, i en skriftlig kommentar.

Organisationen er dog bekymret for, om der er nok fokus på høj faglighed i erhvervsuddannelserne.

»Vi må ikke gå på kompromis med fagligheden i forsøget på at skabe et mere overskueligt erhvervsuddannelsessystem med kun fire indgange. Gør vi det, er det både de unge og Danmark, der taber,« siger Lars Storr-Hansen.

Han anbefaler også, at regeringen fastholder den særlige praktikpladspræmie, som har udløst et kontant tilskud til virksomheder, når de opretter praktikpladser.

»Det er værd at bemærke, at vi har haft et ganske effektivt middel til at skabe incitamenter i lavkonjunkturen til at åbne for praktikpladser, nemlig den såkaldte praktikpladspræmie, som lige netop var et tilskud, som også under krisen gav plads til at åbne døren for en lærling. Praktikpladspræmien kunne således med fordel fastholdes, da den påviseligt giver flere praktikpladser,« siger Lars Storr-Hansen.

Håndværkernes arbejdsgiverforening mener, at statsministerens tale om, at unge mangler praktikpladser, risikerer at blive tom snak.

»Det er let nok at love, at flere unge får en praktikplads. Men hvis det skal blive virkelighed, må regeringen følge op ved at sikre, at de mange milliarder, som stat, region og kommune bruger på byggeri også giver beskæftigelsen hos de små og mellemstore virksomheder,« siger direktør i Dansk Håndværk, Erik Møbius, i en skriftlig kommentar.

»Som det ser ud nu, skaber regeringens anlægsprojekter først og fremmest jobs hos de store eller hos udenlandske virksomheder, og det er ikke dem, der er motor for skabelse af praktikpladserne,« lyder advarslen.

 

Dagens Gossip