Cepos: Regeringen har givet efter for pres - og det er dyrt

»Meldingerne peger på, at regeringen har givet efter for fagforeningernes pres og nu vil forlænge uddannelsesydelsen. Dermed sker en de facto forlængelse af dagpengeperioden. En forlængelse af uddannelsesydelsen sker selvfølgelig ud fra gode hensigter, men problemet er bare, at det koster på beskæftigelsen, fordi ledige vil søge arbejde mindre intensivt,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra tænketanken Cepos.

Herudover vil udvidelsen af uddannelsesydelsen svække de offentlige finanser, vurderer han.

»Men vi har hverken brug for svækket beskæftigelse eller dårligere offentlige finanser. Meget tyder på, at regeringen skal samle flertal med Enhedslisten, og så kan finansieringen af lempelsen blive højere skatter. Det vil svække vækst og beskæftigelse,« siger Mads Lundby Hansen.

Han mener, at regeringen i stedet burde fremme væksten i den private sektor ved at skære yderligere i væksten i det offentlige forbrug og bruge pengene på lavere skatter og afgifter.

»Det ville på kort sigt skabe vækst i den private sektor og på sigt øge beskæftigelse og produktivitet,« siger cheføkonomen.

Regeringen har været under massivt pres for at finde en løsning, og nu vil de mange mennesker, der ellers stod til at falde ud af systemet i år - på trods af at de nye dagpengeregler, som VK-regeringen fik indført, stadig består - altså blive sikret en forsørgelse frem til udgangen af 2016, hvor den såkaldte arbejdsmarkedsydelse vil løbe til.

De strammere regler vil fortsat blive gradvist indført frem mod 2016, og derfor er den plan, som statsministeren fremlægger tirsdag, blot en overgangsordning. Men Mads Lundby Hansen mener, at der er »en betydelig risiko for, at den nye uddannelsesydelse bider sig fast som en ny velfærdsydelse«.

»Hvis ydelsen skal gælde indtil 2016, så må man forvente, at der i 2016 kommer et pres for forlængelse, fordi der altid vil være udfaldstruede. Dermed er der risiko for, at ordningen også gælder i 2017 og i årene frem. Den danske økonomiske historie viser, at det er svært at fjerne velfærdsordninger igen. Bare tænk på efterlønsordningen, der fortsat eksisterer. I dag er der to millioner danskere på overførselsindkomster. Derfor er det problematisk med nye velfærdsordninger,« siger han.

Den ny arbejdsmarkedsydelse betyder, at forsørgere vil kunne få 80 procent af den højeste dagpengesats, mens ikke-forsørgere vil kunne få 60 procent.

 

Dagens Gossip