CO2-niveau når symbolsk milepæl

Observatoriet er placeret på en vulkan og har registreret daglige målinger siden 1958.

Sidste gang CO2-niveauet jævnligt var over 400 ppm var for tre til fem millioner år siden - før mennesker eksisterede.

Forskere siger, at klimaet dengang også var betydeligt varmere, end det er i dag.

C02 betragtes som hovedsynderen blandt de menneskeskabte drivhusgasser i forhold til at hæve temperaturstigninger på planeten i løbet af de seneste årtier.

Torsdag viste den gennemsnitlige daglige CO2-koncentration på Earth System Research Laboratory på Mauna Lao 400,03.

Ifølge flere førende forskere, er der ikke nogen tvivl om, at det netop er os mennesker – og særligt energisektoren med dens afhængighed af fossile brændsler – der er ansvarlige for den dramatiske stigning i CO2 i atmosfæren.

Hvis CO2-niveauet bliver ved med at stige, vil rekordtemperaturer blive normen, rekordtørker vil blive hyppigere og voldsomme storme og oversvømmelser vil finde sted oftere og oftere.

»Det er skræmmende nyheder, at vi nu har passeret de 400 ppm. Det bør få alarmklokkerne til at ringe hos beslutningstagere over hele verden. Vi har kun meget få år, hvis vi skal forhindre at klimaet løber løbsk,« siger Dan Jørgensen (S), der er næstformand for EU-parlamentets miljøudvalg og sidder med tæt på forhandlingerne om EU’s kvotesystem.

Han mener, at det er på høje tid, at der skrides til handling.

»Der kommer et point of no return, hvorefter vi ikke kan gøre noget for at stoppe klimaforandringerne. Når isen smelter på polerne og når metangas slippes ud i atmosfæren, har det selvforstærkende effekter på drivhuseffekten. Det er derfor vi skal handle nu,« siger Dan Jørgensen.

Han håber, at de nye tal kan sætte gang i bedre samarbejde over landegrænser.

»At vi nu har nået 400 ppm understreger alvoren. Derfor er jeg glad for ,at den danske regering går forrest med en meget ambitiøs klimapolitik. Men vi skal have hele EU med og her halter det mere. I sidste måned blev en redningsplan for EU’s kuldsejlede CO2handelssystem desværre forkastet. Jeg håber at de nye tal - triste som de er - måske kan have den positive effekt, at vi kan få EU ind i klimakampen igen,« siger Dan Jørgensen.

 

Dagens Gossip