Coli-bakterier på Syddjurs: Her skal beboerne koge vandet

En kontrol af drikkevandet på Hyllested Skovgårde Vandværk i Syddjurs har resulteret i fund af coliforme bakterier (coli-bakterier, red.) og kim ved en temperatur på 22 grader i det analyserede drikkevand.

Derfor har Syddjurs Kommune sammen med Embedslægerne udstedt et kogepåbud. Det betyder, at vandværket skal fortælle de pågældende forbrugere, at det anbefales, at vandet bliver kogt før det drikkes.

Bakterierne i vandet kan være et tegn på forurening af overfladevandet.

Hyllested Skovgårde Vandværk leverer vand til i alt 33 ejendomme med drikkevand, herunder Ebeltoft Gårdbryggeri.

Er du i tvivl, om du hører under disse, kan du rette henvendelse direkte til vandværket.

Bliver du syg af de coliforme bakterier, skal du tage kontakt til din læge.