Corydons departementschef undsagde dansk overenskomstmodel

Regeringens officielt neutrale embedsværk har også været en modspiller tyder det på.

Finansministeriets øverste embedsmand, departementschef David Hellemann, gav ifølge avisens kilder allerede i 2011 udtryk for stærk frustration over indretningen af den danske arbejdsmarkedsmodel.

Udtalelserne kom på et møde i Forum for Offentlig Topledelse, hvor departementschefen er bestyrelsesformand for et halvt hundrede offentlige topchefer.

Politikens kilder, der var til stede ved mødet, ønsker ikke at stå frem, men ifølge dem gav Hellemann udtryk for, at systemet med centrale forhandlinger var trægt og gjorde det alt for besværligt at modernisere den offentlige sektor.

»Hellemann udtalte sig stærkt kritisk om den danske model. Hele forhandlingssystemet med, at man centralt skal forhandle med fagforeningerne var han kritisk over for. Under indtryk af, at det havde været svært at rokke gymnasielærerne i 2011«, siger en tilstedeværende.

Konflikten mellem lærerne og KL handler om at flytte magten over lærernes arbejdstid til den enkelte skoleleder, i stedet for at det skal fastlægges af de centrale overenskomstforhandlinger.

David Hellemann skriver i en mail til Politiken, at han »grundlæggende mener, at den danske model er den rigtige og bedste model for regulering af arbejdsmarkedet«.

Men han udtrykker samtidig skepsis over for 2011-resultatet.

»Som jeg husker det, sagde jeg noget i stil med, at de netop overståede overenskomstforhandlinger i 2011 viste, hvor svært det var at modernisere den offentlige sektor, og at den danske model for så vidt angår det offentlige arbejdsmarked har den helt særlige udfordring, at lønstigninger gives automatisk og derfor ikke er en reel del af forhandlingerne. De blev sagt med henvisning til de (...) netop overståede overenskomstforhandlinger, hvor de offentlige arbejdsgivere ikke var kommet igennem med langt hovedparten af fleksibilitetskrav med videre,« skriver han.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen er professor ved Aalborg Universitet, og han tolker udtalelserne som forsøg på damage control:

»Han er ekstremt bange for at blive taget til indtægt for at være modstander af modellen. Specielt lige nu med højspændte overenskomstforhandlinger og rygter om et snarligt indgreb,« siger han til Politiken.

 

Dagens Gossip