Dagens kendte: Se hvem der har fødselsdag den 11. november 2013

Kok Kille Enna, 41. - Journalist Camilla Ottesen, 41. - Skuespiller Claire Ross-Brown, 41. - Regional direktør Jesper Boysen, 47. - Ambassadør Berit U. Bassen, 49.

Oberst, kammerherre Lasse Harkjær, 55. - Ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin, 55.

Professor Jørgen Goul Andersen, 60. - Speciallæge Peter Kaare Østergaard, 62. - Kunsthåndværker Bent Vinkler, 62. - Museumsdirektør, mag.art. Anne-Birgitte Fonsmark, 63. - Overlæge Anders Ole Agger, 65. - Fhv. adm. direktør Kjeld Mosebo Christensen, 66. - Direktør, cand.oecon. Henning Korshøj Nielsen, 67. - Ingeniørdocent, lic.techn. Bjarne Chr. Jensen, 67. - Dommer Hanne Anne-Lise Ekstrand, 69. - Seniorforsker, dr.phil. Erik Nørr, 69. - Direktør, skibsreder Torben Palle Hansen, 69.

Kunstmaler Jytte Loehr, 70. - Solobratschist Peter Fabricius, 70. - Arkitekt Peter Hiort-Lorenzen, 70. - Fhv. adm. direktør Kaj H. P. Kleist, 70. - Fhv. vicedirektør, dr.med. Annette Gjerris, 71. - Professor Frands Mortensen, 71. - Fhv. borgmester Eva Nejstgaard, 72. - Statsaut. revisor Erling Seierup, 74. - Kapelmester Niels Abild, 75. - Direktør Erik Schrøder, 75. - Sognepræst Jørgen Bruun, 77. - Speciallæge, dr.med. Jørgen Meibom, 77. - Professor, dr.med. Keld Danø, 77. - Pens. oberst Torben Goldberg, 78. - Ingeniør Hans Vested Olesen, 78. - Fhv. vicedirektør Svend Kæstel, 79.

Væver Tove Østergaard, 80. - Fhv. landsarkivar, cand.mag. Hans H. Worsøe, 81. - Advokat Aage Spang-Hanssen, 83.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

 

Dagens Gossip