Dagens kendte: Se hvem der har fødselsdag den 4. november 2013

Håndboldspiller Christina Krogshede , 32.

Adm. direktør Anders Holch Povlsen, 41. - Skuespiller Martin Buch, 45. - Arkitekt MAA Dan Erik Herman Ljungar, 47. - Lektor, ph.d. Klemens Kappel, 49.

Bestyrelsesformand Brian Petersen, 52. - Redaktør Jes Stein Pedersen, 54. - Adm. direktør Ghita Astrup, 55. - Direktør, chefredaktør Morten Wang Langer, 55. - Overlæge Gitte Kofod Hougaard, 56. - Forlagschef Michael Eik Haase, 56. - Generalsekretær Tage Kleinbeck, 57. - Journalist Bent Blüdnikow, 59.

Ledende overlæge Inger Andersen, 60. - Kommunaldirektør Hugo Pedersen, 62. - Adm. direktør Arne Pedersen, 62. - Overlæge, dr. med. Svend Schulze, 63. - Glasmager, glasdesigner Darryle Hinz, 64. - Direktør Svend Aage Jespersen, 64. - Lektor Bodil Elsebeth Jansen, 68. - Professor, lic. & dr.odont. & odont.dr. Palle Holmstrup, 68. - Advokat H. P. Drisdal Hansen, 69.

Rektor Harry Svanhede, 71. - Mag.art., seniorforsker Svend Aage Christensen, 71. - Direktør Hans Henrik Nissen, 71. - Direktør Sven Trunshøj, 72. - Fhv. forstander, kunsthåndværker Lis Bresson, 74. - Professor emer., dr.phil. Olaf Michelsen, 75. - Skoledirektør Kjeld Kilsdal, 76. - Speciallægekonsulent Kai Rahtkens Nielsen, 77.

Cand.jur. Karen Bækgård, 83. - Fhv. overlæge Else Aagaard Antonsen, 87. - Fhv. major, konsulent Kjeld Flødstrup, 87. - Overlæge Thomas Otto Iversen, 87. - Civilingeniør Gregers Cassias, 88. - Fhv. generalsekretær Karl Kring, 89.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

 

Dagens Gossip